qr kod na stranku

POLUDNIOWO-ZACHODNI - PL5

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWO-ZACHODNI


mapka POLUDNIOWO-ZACHODNI PL5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202119
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202180
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202171,6
počet obyvateľov20213 793 364
hustota obyvateľstva2019131
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,4
miera nezamestnanosti mladých202112,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201532,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,8
index demografickej závislosti202130,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202184,17

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, POLUDNIOWO-ZACHODNI

nace_r2%
A98,86 %
B-E404,324 %
F121,27 %
G-I375,723 %
J61,44 %
K43,23 %
L15,91 %
M_N119,47 %
NRP13,61 %
O-Q347,421 %
R-U57,73 %
TOTAL1658,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, POLUDNIOWO-ZACHODNI, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, POLUDNIOWO-ZACHODNI

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL5 POLUDNIOWO-ZACHODNI 1996 demografická pyramída demograficky strom PL5 POLUDNIOWO-ZACHODNI demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: Česko, POLNOCNO-ZACHODNI, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, Sasko

podregióny: Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - POLUDNIOWO-ZACHODNI - PL5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .