qr kod na stranku

Juhozápadný markoregión – PL5

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión
mapka Juhozápadný markoregión PL5
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,32
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,14
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202311,06
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,93
podiel nezamestnanosti mužov a žien202390,32
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201532,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202283
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202373,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014

Wikidata Q107010882, Juhozápadný markoregión in English: PL5

Podregióny: Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233
miera nezamestnanosti mladých202310,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202331,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202473 885
počet nezamestnaných žienz mája 202438 379
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202428 283

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Juhozápadný markoregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Juhozápadný markoregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL5-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadný markoregión

NACE r2%NACE r2%
A94,55 %B-E452,325 %
F134,28 %G-I374,621 %
J79,54 %K43,42 %
L16,71 %M_N1468 %
NRP10,21 %O-Q371,821 %
R-U62,74 %TOTAL1785,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadný markoregión, 2023

Demografia

demograficky strom PL5 Juhozápadný markoregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.710289e+06
hustota obyvateľstva2022128,7
index demografickej závislosti202332,2
demograficky strom PL5 Juhozápadný markoregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Východný makroregión, Severný makroregión

Susedia: Česko, Severozápadný makroregión, Južný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Sasko

Podregióny: Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Juhozápadný markoregión – PL5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL5, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL5
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .