qr kod na stranku

Juhozápadný markoregión – PL5

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión


mapka Juhozápadný markoregión PL5
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,63
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,88
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022142,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201532,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202180
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,7

Wikidata Q107010882 Juhozápadný markoregión in English: PL5

Podregióny: Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,4
miera nezamestnanosti mladých202216,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202222,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202373 449
počet nezamestnaných žienz júla 202339 538
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202328 428

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Juhozápadný markoregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Juhozápadný markoregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL5-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadný markoregión

NACE r2%NACE r2%
A101,76 %B-E418,125 %
F130,48 %G-I360,222 %
J62,44 %K382 %
M_N119,77 %O-Q335,320 %
R-U59,44 %TOTAL1643,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadný markoregión, 2022

Demografia

demograficky strom PL5 Juhozápadný markoregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 774 014
hustota obyvateľstva2022130,1
index demografickej závislosti202130,1
demograficky strom PL5 Juhozápadný markoregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Východný makroregión, Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Severný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Juhozápadný markoregión

Susedia: Česko, Severozápadný makroregión, Južný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Sasko

Podregióny: Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Juhozápadný markoregión – PL5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL5
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .