Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

POLUDNIOWO-ZACHODNI - PL5

PL5 mapa
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 20123 930 527
rozloha v km štvorcovýchrok 201229 359
HDP na obyvateľa v PPSrok 201015 900
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 201065,00
miera nezamestnanostirok 201210,70
miera nezamestnanosti mužovrok 201210,20
miera nezamestnanosti žienrok 201211,30
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20022,30
miera zamestnanostirok 201351,80
miera zamestnanosti mužovrok 201361,80
miera zamestnanosti žienrok 201343,20
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201316,30
Vzdialenosť z Bratislavy294 km
Vzdialenosť z Košíc402 km
demografická pyramída POLUDNIOWO-ZACHODNI,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 20121 325100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny POLUDNIOWO-ZACHODNI : DolnoslaskieOpolskie

ostatné regióny v Poľsko : CENTRALNY, POLUDNIOWY, WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNIPOLNOCNY

Susedné regióny: Česká republika, Sasko, CENTRALNY, POLUDNIOWYPOLNOCNO-ZACHODNI

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL5
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko