qr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálna mzda je nástrojom politiky zamestnanosti, ktorý určuje dolnú hranicu vyplácanej mzdy. Takáto dolná hranica je prítomná vo všetkých vyspelých krajinách, či už ako súčasť rozšíriteľných kolektívnych zmlúv alebo ako samostatný inštitút. Na Slovensku minimálnu mzdu popisuje zákon. Minimálnu mzdu má garantovaný každý zamestnanec a má garantované aj minimálne mzdové nároky.

Ak nemá zamestnanec plný úväzok, mzda tohto človeka je alikvótne nižšia. Od 1. 1. 2013 sa hodinová minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov. Zmena prišla zákonom č. 361/2012 z 25. 10. 2012. Rôzne príplatky, napríklad za noc alebo víkend sú nad rámec minimálnej mzdy. Teda v prípade práce v noci bude mesačná mzda vyššia, ako je tu uvádzaná. Ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, jeho minimálne mzdové nároky sú vyššie. V súčasnosti je základná výška minimálnej mzdy 700 € mesačne alebo 4,023 €/hod. Výška minimálnej mzdy sa postupne mení.

Platí odSumaZákon
1. 1. 2024750 €
4,310 €/hod
Oznámenie 372/2023
1. 1. 2023700 €
4,023 €/hod
Oznámenie 300/2022
1. 1. 2022646 €
3,713 €/hod
Oznámenie 352/2021
1. 1. 2021623 €
3,580 €/hod
Zákon 294/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších pred­pisov z 20. októbra 2020
1. 1. 2020580 €
3,333 €/hod
Naradenie vlády 324/2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 z 2. októbra 2019
1. 1. 2019520 €
2,989 €/hod
Naradenie vlády 300/2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018
1. 1. 2018480 €
2,759 €/hod
Naradenie vlády 278/2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017
1. 1. 2017435 €
2,500 €/hod
Naradenie vlády 280/2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016
1. 1. 2016405 €
2,328 €/hod
Naradenie vlády 279/2015, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015
1. 1. 2015380 €
2,184 €/hod
Naradenie vlády 297/2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014
1. 1. 2014352 €
2,023 €/hod
Naradenie vlády 321/2013, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013
1. 1. 2013337,70 €
1,941 €/hod
Naradenie vlády 326/2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012
1. 1. 2012327,20 €
1,880 €/hod
Naradenie vlády 343/2011, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011
1. 1. 2011317 €
1,822 €/hod
Naradenie vlády 408/2010, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 13. októbra 2010
1. 1. 2010307,70 €
1,768 €/hod
Naradenie vlády 441/2009, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 21. októbra 2009
1. 1. 2009295,50 €
1,698 €/hod
Naradenie vlády 422/2008, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 15. októbra 2008
1. 2. 20088 100 Sk
46,6 Sk/hod
Zákon 663/2007 o minimálnej mzde z 5. decembra 2007
1. 10. 20078 100 Sk
46,6 Sk/hod
Naradenie vlády 450/2007, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 19. septembra 2007
1. 10. 20067 600 Sk
43,7 Sk/hod
Naradenie vlády 540/2006, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 28. septembra 2006
1. 10. 20056 900 Sk
39,7 Sk/hod
Naradenie vlády 428/2005, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy zo 14. septembra 2005
1. 10. 20046 500 Sk
37,4 Sk/hod
Naradenie vlády 525/2004, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 22. septembra 2004
1. 10. 20036 080 Sk
35,0 Sk/hod
Naradenie vlády 400/2003, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 30. septembra 2003
1. 10. 20025 570 Sk
32,0 Sk/hod
Naradenie vlády 514/2002, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 21. augusta 2002
1. 10. 20014 920 Sk
26,6 Sk/hod
Naradenie vlády 411/2001, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 3. októbra 2001
1. 1. 20004 400 Sk
23,8 Sk/hod
Naradenie vlády 298/2000, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 13. septembra 2000
1. 4. 19993 600 Sk
19,4 Sk/hod
Zákon 56/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov z 22. marca 1999
1. 1. 19983 000 Sk
16,4 Sk/hod
Zákon 366/1997, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov zo 4. decembra 1997
1. 4. 19962 700 Sk
14,6 Sk/hod
Zákon 90/1996 o minimálnej mzde z 21. marca 1996
1. 10. 19932 450 Sk
13,3 Sk/hod
Naradenie vlády 248/1993, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. z 12. októbra 1993

Minimálna mzda sa určuje ročne. Zamestnanci a zamest­návatelia sa na úrovni tripartity môžu dohodnúť na výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok, čo sa podarilo pri určovaní minimálnej mzdy na rok 2022 a 2023. Ak k dohode nepríde, určí ju vláda na základe vzorca v zákone – teda 57 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Tento spôsob určenia sa v minulosti tiež menil. Minimálna mzda v rôznych krajinách EÚ má rôzne výšky.

Čistá a hrubá minimálna mzda

Z pohľadu bežného pracovníka nie je dôležitá výška hrubej minimálnej mzdy, ale suma, ktorá mu mesačne príde na účet. Z pohľadu zamest­návateľa je zase dôležité, koľko sú celkové mzdové náklady. Posledné roky sa však rozdiel medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou zvyšuje.

zdanenie minimálnej mzdy kalkulacka/zdanenie-min-mzdy

Ako vidno, v roku 2015 boli pri minimálne mzde 380 € mzdové náklady 509 € a čistá mzda 372 €. Celková daňovo-odvodová sadzba teda bola 26,9 %. V roku 2023 pri hrubej minimálnej mzde 700 € boli mzdové náklady 1000 € a čistá mzda 626 €. Dane a odvody jednotlivca bez detí pri minimálnej mzde teda pred­stavovali 37,4 %.

Minimálna mzda v porovnaní s dávkami a priemernou mzdou

Dôležité je aj porovnanie minimálnej mzdy s inými ukazovateľmi a jej tempo rastu v reálnom vyjadrení po očistení o infláciu. V sledovanom období od roku 2010 sa výška dávok v hmotnej núdzi v reálnom vyjadrení jemne klesala, väčšie kolísanie je dané oneskorením valorizácie DHN oproti nárastu inflácie.

Priemerná mzda v reálnom vyjadrení od roku 2014 rastie tempom 3-5 %, minimálna mzda rastie mierne vyšším tempom. Podiel hrubej minimálnej mzdy na hrubej priemernej mzde za sledované obdobie narástol z 40 % na 50 %, čo je menej ako 57 % daných v zákone.

porovnanie výšky DHN, minimálnej a priemernej mzdy kalkulacka/porovnanie-priem-min

Nedostatky minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov podľa zákonníka práce a od roku 2013 aj na dohodárov. V prípade zamestnancov, minimálna mzda môže byť obchádzaná cez fiktívne čiastkové úväzky.

Minimálna mzda sa nevzťahuje na zastierané pracovné pomery, na prácu na živnosť.

02.02.2022 (link) : Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

22.11.2021 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Porovnanie minimálnej mzdy v Európe . . .

18.11.2021 (link) : Výška minimálnej mzdy v € – 3. kvartál 2023 – Výška minimálnej mzdy v € za 3. kvartál 2023 . . .

14.11.2021 (link) : Minimálne mzdové nároky – Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce . . .

05.11.2021 (link) : Určenie minimálnej mzdy – Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde . . .

23.08.2018 (link) : 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde – Zákon o minimálnej mzde číslo 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007, aktuálne znenie . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2022 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách za rok 2022 . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamest­návateľov, odborári a pred­stavitelia vlády . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 3.5, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202, strana 60.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .