Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálnu mzdu popisuje zákon. Minimálnu mzdu má garantovaný každý zamestnanec. Ak nemá plný úväzok, mzda tohto človeka je alikvótne nižšia.

Platí odsumaZákon
1. 1. 2022646 €
3,713 €/hod
OZNÁMENIE 352/2021
1. 1. 2021623 €
3,580 €/hod
ZÁKON 294/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov z 20. októbra 2020
1. 1. 2020580 €
3,333 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 324/2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 z 2. októbra 2019
1. 1. 2019520 €
2,989 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 300/2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018
1. 1. 2018480 €
2,759 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 278/2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017
1. 1. 2017435 €
2,500 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 280/2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016
1. 1. 2016405 €
2,328 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 279/2015, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015
1. 1. 2015380 €
2,184 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 297/2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014
1. 1. 2014352 €
2,023 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 321/2013, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013
1. 1. 2013337,70 €
1,941 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 326/2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012
1. 1. 2012327,20 €
1,880 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 343/2011, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011
1. 1. 2011317 €
1,822 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 408/2010, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 13. októbra 2010
1. 1. 2010307,70 €
1,768 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 441/2009, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 21. októbra 2009
1. 1. 2009295,50 €
1,698 €/hod
NARIADENIE VLÁDY 422/2008, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 15. októbra 2008
1. 2. 20088 100 Sk
46,6 Sk/hod
ZÁKON 663/2007 o minimálnej mzde z 5. decembra 2007
1. 10. 20078 100 Sk
46,6 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 450/2007, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 19. septembra 2007
1. 10. 20067 600 Sk
43,7 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 540/2006, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 28. septembra 2006
1. 10. 20056 900 Sk
39,7 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 428/2005, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy zo 14. septembra 2005
1. 10. 20046 500 Sk
37,4 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 525/2004, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 22. septembra 2004
1. 10. 20036 080 Sk
35,0 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 400/2003, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 30. septembra 2003
1. 10. 20025 570 Sk
32,0 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 514/2002, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 21. augusta 2002
1. 10. 20014 920 Sk
26,6 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 411/2001, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 3. októbra 2001
1. 1. 20004 400 Sk
23,8 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 298/2000, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 13. septembra 2000
1. 4. 19993 600 Sk
19,4 Sk/hod
ZÁKON 56/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov z 22. marca 1999
1. 1. 19983 000 Sk
16,4 Sk/hod
ZÁKON 366/1997, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov zo 4. decembra 1997
1. 4. 19962 700 Sk
14,6 Sk/hod
ZÁKON 90/1996 o minimálnej mzde z 21. marca 1996
1. 10. 19932 450 Sk
13,3 Sk/hod
NARIADENIE VLÁDY 248/1993, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. z 12. októbra 1993

Od 1. 1. 2013 sa hodinová minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov. Zmena prišla zákonom č. 361/2012 z 25. 10. 2012.

Rôzne príplatky, napríklad za noc alebo víkend sú nad rámec minimálnej mzdy. Teda v prípade práce v noci bude mesačná mzda vyššia, ako je tu uvádzaná.

Z pohľadu bežného pracovníka nie je dôležitá výška hrubej minimálnej mzdy, ale suma, ktorá mu mesačne príde na účet. Z pohľadu zamestnávateľa je zase dôležité, koľko sú celkové mzdové náklady. Posledné roky sa však rozdiel medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou zvyšuje.

zdanenie minimálnej mzdy kalkulacka/zdanenie-min-mzdy

Ako vidno, v roku 2015 boli pri minimálne mzdej 380 € mzdové náklady 509 € a čistá mzda 372 €. Celková daňovo-odvodová sadzba teda bola 26,9 %. V roku 2021 pri hrubej minimálnej mzde 623 € boli mzdové náklady 882 € a čistá mzda 552 €. Dane a odvody pri minimálnej mzde teda predstavovali 37,4 %.

22.11.2021 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Porovnanie minimálnej mzdy v Európe . . .

18.11.2021 (link) : Výška minimálnej mzdy v € – 3. kvartál 2021 – Výška minimálnej mzdy v € za 3. kvartál 2021 . . .

14.11.2021 (link) : Minimálne mzdové nároky – Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce . . .

05.11.2021 (link) : Určenie minimálnej mzdy – Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde . . .

23.08.2018 (link) : 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde – Zákon o minimálnej mzde číslo 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007, aktuálne znenie . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2020 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách za rok 2020 . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 3.5, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, strana 60.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .