Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ. Vyššiu minimálnu mzdu má iba Luxemburgsko (50.5%) a Malta 52%. Tieto dve krajiny sú však oveľa homogénnejšie a menšie ako Slovensko.

krajinapomer minimálnej a priemernej mzdy
LV31.54
LT33.49
US33.58
HU35.4
UK38.21
PT41.58
ES42.12
BG42.55
IE43
SI44.19
SK46.6
LU50.53
MT51.92

Treba poznamenať, že minimálna mzda nie je stanovená vo všetkých krajinách EÚ. V týchto krajinách je minimálna mzda riešená formou kolektívnych dohôd.

Slovensko má špecifikum silného regiónu Bratislavy ktorý výrazne pohýna štatistikou priemernej mzdy za celé Slovensko. Inštitút zamestnanosti preto podľa návrhu OECD presadzuje regionálnu minimálnu mzdu. Táto by bola najvyššia v Bratislave (až o tretinu oproti súčasnosti) a najnižšia v Prešovskom kraji (o 22% oproti súčasnosti). Takáte minimálne mzdy by oveľa hodnovernejšie zodpovedali podmienkam na trhu práce v danom regióne. Viac: Minimálna mzda v regiónoch.


podobné správy: Minimálna mzda na Slovensku a v EÚ , Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ , Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách , Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona o minimálnej mzde , Stanovisko k minimálnej mzde


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-eu/pomer-min-mzda-priem-mzda-2008
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko