qr kod na stranku

Historické

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Historické, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy/historicke


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy/historicke