qr kod na stranku

Malopoľské vojvodstvo - PL21

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWY > Malopoľské vojvodstvo


mapka Malopoľské vojvodstvo PL21
vlajka Malopoľské vojvodstvo PL21 erb Malopoľské vojvodstvo PL21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202171
miera nezamestnanosti20213,3
miera zamestnanosti202168,4
počet obyvateľov20213 372 763
hustota obyvateľstva2019224
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,9
miera nezamestnanosti mladých202113,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200531,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,2
index demografickej závislosti202126,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,53

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Malopoľské vojvodstvo

nace_r2%
A69,15 %
B-E28420 %
F153,211 %
G-I343,524 %
J67,35 %
K36,93 %
M_N114,78 %
O-Q299,721 %
R-U58,24 %
TOTAL1446,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Malopoľské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Malopoľské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL21 Malopoľské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL21 Malopoľské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLUDNIOWY, Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

susedia: Východné Slovensko, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Stredné Slovensko

podregióny: Krakov, Powiat krakowski, Tarnowski, Nowosądecki, Nowotarski, Oświęcimski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Malopoľské vojvodstvo - PL21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .