qr kod na stranku

Malopoľské vojvodstvo – PL21

regióny EÚ: Poľsko > Južný makroregión > Malopoľské vojvodstvo


mapka Malopoľské vojvodstvo PL21
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,43
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,52
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,72
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202282,01
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022100
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200531,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202271
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202268,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,5

Viac na wikipédii Wikidata Q54159 OpenStreetMap 224459 Malopoľské vojvodstvo in English: PL21

Podregióny: Krakov, Powiat krakowski, Tarnowski, Nowosądecki, Nowotarski, Oświęcimski


demograficky strom PL21 Malopoľské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,5
miera nezamestnanosti mladých202113,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202236
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz februára 202465 885
počet nezamestnaných žienz februára 202435 076
počet dlhodobo nezamestnanýchz februára 202422 361

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Malopoľské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Malopoľské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL21-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Malopoľské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A48,73 %B-E310,721 %
F144,110 %G-I338,323 %
J58,84 %K38,23 %
L13,91 %M_N108,27 %
O-Q315,922 %R-U61,44 %
TOTAL1447,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Malopoľské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL21 Malopoľské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.319305e+06
hustota obyvateľstva2022222,5
index demografickej závislosti202328
demograficky strom PL21 Malopoľské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Južný makroregión, Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Susedia: Východné Slovensko, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Stredné Slovensko

Podregióny: Krakov, Powiat krakowski, Tarnowski, Nowosądecki, Nowotarski, Oświęcimski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Malopoľské vojvodstvo – PL21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL21, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL21
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .