Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc

Zamestnanec má nárok na príplatky za prácu vo sviatok, cez víkend alebo za nočnú prácu.

Zákonník práce definuje povinné minimálne príplatky, avšak v kolektívnej alebo pracovnej zmluve môžu byť dohodnuté vyššie. Tieto príplatky sú nad rámec dohodnutej alebo minimálnej mzdy.

Od 1. 1. 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zafixovalo príplatky na fixnú sumu bez ohľadu na infláciu či zmenu miezd:

Príplatky do 31. 12. 2020 sa odvíjali od výšky aktuálnej minimálnej mzdy:

Do 1. mája 2018 neboli povinné príplatky za sobotu a nedeľu, a od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 platili nižšie príplatky. Ak zamestnanec pracuje v čase, ktorý spadá do viacerých skupín, má nárok na všetky príplatky.

Príplatky sú vyplácané nad rámec bežnej mzdy, a teda nie sú zahrnuté v mesačnej mzde. Jedinou možnou výnimkou sú vedúci zamestnanci, s ktorými môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť, že príplatky sú súčasťou bežnej mesačnej mzdy.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 3.3, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, strana 56.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/priplatky
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .