qr kod na stranku

Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc

Zamestnanec má nárok na príplatky za prácu vo sviatok, cez víkend alebo za nočnú prácu.

Zákonník práce definuje povinné minimálne príplatky, avšak v kolektívnej alebo pracovnej zmluve môžu byť dohodnuté vyššie. Tieto príplatky sú nad rámec dohodnutej alebo minimálnej mzdy či mzdových nárokov.

Od 1. 6. 2023 sú príplatky opätovne naviazané na aktuálnu minimálnu mzdu:

Medzi 1. 1. 2021 a 30. 5. 2023 boli tieto príplatky fixné, nenaviazané na infláciu či minimálnu mzdu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ich zafixovalo na fixnú sumu bez ohľadu na infláciu či zmenu miezd:

Príplatky boli odfixované zákonom 1/2023 s účinnosťou od 1.6.2023.

Do 1. mája 2018 neboli povinné príplatky za sobotu a nedeľu, a od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 platili nižšie príplatky. Ak zamestnanec pracuje v čase, ktorý spadá do viacerých skupín, má nárok na všetky príplatky. Od roku 2019 je časť príplatkov povinná aj pre dohodárov (minimálna mzda, príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu, sťažený výkon práce).

Príplatky sú vyplácané nad rámec bežnej mzdy, a teda nie sú zahrnuté v mesačnej mzde. Jedinou možnou výnimkou sú vedúci zamestnanci, s ktorými môže zamest­návateľ v pracovnej zmluve dohodnúť, že príplatky sú súčasťou bežnej mesačnej mzdy.

V mzdovej kalkulačke nemáme explicitne uvedené príplatky. Keďže sa však zdaňujú a zodvodňujú rovnako ako hrubá mzda, v kalkulačke stačí zvýšiť základnú hrubú mzdu – výsledky budú rovnaké.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 3.3, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 58.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/priplatky
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .