Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali. Pozrite aj pripomienky, ktoré sme podali.

fotografia z tlačovej konferencie tlacovka-2014-jul

07.11.2018 (link) : Tlačová správa z tlačovej konferencie Odpratávanie snehu: príležitosť na zapojenie do práce. Venovali sme sa povinnosti samospráv odhrabávať sneh a hlavne možnosti, ako by samosprávy mohli využiť túto príležitosť nových prác v samospráve aj na iné, ako priamo pracovné ciele: zapojenie ľudí do reálneho a legálneho pracovného procesu . . .

07.10.2018 (link) : Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti k mobilnej aplikácii mzdovej kalkulačky a skokovým zmenám v daňovej sadzbe z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila v utorok dňa 9.10.2018 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

29.08.2018 (link) : Tlačová správa o študentských pôžičkach ako riešení nedostatku študentov v prioritných odboroch . . .

05.01.2018 (link) : Pozývame vás na  tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti k téme mzdovej kalkulačky a nezamestnanosti v Česku a Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa pondelok dňa 8.1.2018 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Odpovieme na hlavnú otázku: oplatí sa nezamestnaným pracovať? . . .

27.07.2017 (link) : Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť byrokraticky nenáročné používanie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu, a sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť všetky procesy . . .

25.07.2017 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k legislatíve o najmenej rozvinutých okresoch a o návrhoch ako znižovať rastúce regionálne rozdiely. Tlačová konferencia sa uskutoční v štvrtok 27.7.2017 o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

20.02.2017 (link) : Tlačová správa z tlačovej konferencie k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.02.2017 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

21.04.2016 (link) : Prinášame návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, ktoré zabezpečia nutné predpoklady na zamestnanie desaťtisíc súčasných dlhodobo nezamestnaných už v letnej sezóne 2016 . . .

03.11.2015 (link) : Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 5.11.2015 od 13:30 tlačovú konferenciu, kde predstaví výstupy projektu zameraného na inkluzívny rast, vrátane odporúčaní pre hospodársku politiku a prax. Hlavným výsledkom projektu je nutnosť zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, aby sa ekonomika SR dokázala vyrovnať s demografickými zmenami . . .

16.02.2015 (link) : Pozývame vás na tlačovú konferenciu k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2015 (v stredu) o 9:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

14.10.2014 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

11.07.2014 (link) : V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii predstavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce . . .

28.04.2014 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu ku konferencii s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014. Tlačová konferencia sa uskutoční 30. apríla 2014 (v stredu) o 10. hodine v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

27.03.2014 (link) : Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh zákona o katastri nehnuteľností, v rámci ktorého navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok, 28. marca 2014 o 10:30 h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

04.12.2013 (link) : Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013 . . .

24.10.2013 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, konajúcej sa 25. 10. 2013 . . .

23.10.2013 (link) : Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2013 o 16:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC . . .

11.10.2013 (link) : Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Zmení sa niečo po župných voľbách? V súvislosti s touto otázkou organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu, na ktorej môžu kandidáti na županov predostrieť svoje návrhy na riešenie problémov dlhodobej nezamestnanosti vo svojej župe . . .

15.04.2013 (link) : V súvislosti s mimoriadnou schôdzou NRSR ohľadom zamestnanosti Vás Inštitút zamestnanosti pozýva v utorok dňa 16.4.2013 od 9:00 na tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví svoje návrhy na riešenie problémov nezamestnanosti na Slovensku . . .

06.02.2012 (link) : Dňa 14. februára 2012 od 13:00 Inštitút zamestnanosti organizuje vo svojich priestoroch na Povrazníckej 11, Bratislava, tlačovú konferenciu, na ktorej budú prezentované výsledky konferencie a známkovanie programov politických strán v oblasti politiky trhu práce . . .

08.07.2011 (link) : Inštitút zamestnanosti organizuje popri konferencii k inkluzívnemu trhu. Tlačová konferencia sa koná dňa 12.7.2011 od 12:30 do 13:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave. Na tlačovej konferencii bude krátko predstavený koncept inkluzívnemu trhu, ktorý predstavia vybraní panelisti z konferencie . . .

20.08.2009 (link) : Zmena času tlačovej konferencie: z organizačných dôvodov presúvame začiatok tlačovej konferencie na 11:00. Dátum a miesto zostávajú nezmenené. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme. Pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok 21. augusta 2009 o 11:00 v sídle Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave. Témou tlačovej konferencie je zhodnotenie protikrízových opatrení vlády za prvý polrok 2009, ktoré boli zamerané na trh práce. Zástupcovia Inštitútu zamestnanosti zároveň predstavia návrhy na ďalšie opatrenia na zefektívnenie politiky trhu práce . . .

07.08.2008 (link) : Návrh Inštitútu zamestnanosti určuje výšku dávky pre žiakov a študentov závislú od kvality školy a priemeru. Týmto ponechá finančnú motiváciu žiakov učiť sa, zhruba tak ako je v súčasnosti avšak zamedzí umelému presúvaniu žiakov medzi školami za účelom dosiahnutia lepšieho priemeru napriek horšej objektívnej úrovni školy. Tento návrh tiež dá reálnu finančnú alternatívu študentom stredných škôl oproti sociálnym dávkam, na ktoré majú nárok. Z pohľadu dopadu na štátny rozpočet má návrh Inštitútu zamestnanosti rovnaký vplyv ako návrh ministerstva práce . . .

13.06.2007 (link) : Dňa 15. júna 2007 od 10:30 Inštitút zamestnanosti organizuje tlačovú konferenciu k zákonu o službách zamestnanosti . . .

31.10.2006 (link) : Pre predstaviteľov médií sme organizovali tlačovú konferenciu. Na tk sme prezentovali výsledky konferencie o aktívnych politikách trhu práce. K dispozícii je aj tlačová správa . . .

13.09.2006 (link) : Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 19.9.2006 o 9:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu na tému výbor NRSR pre zamestnanosť a trh práce . . .

22.05.2006 (link) : Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň predstaviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie . . .


https://www.iz.sk/sk/o-nas/tlacove-konferencie