qr kod na stranku

Zhodnotenie protikrízových opatrení vlády za prvý polrok 2009

Zmena času tlačovej konferencie: z organizačných dôvodov presúvame začiatok tlačovej konferencie na 11:00. Dátum a miesto zostávajú nezmenené. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme.

Pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok 21. augusta 2009 o 11:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Témou konferencie je zhodnotenie protikrízových opatrení vlády za prvý polrok 2009, ktoré boli zamerané na trh práce. Zástupcovia Inštitútu zamestnanosti zároveň pred­stavia návrhy na ďalšie opatrenia na zefektívnenie politiky trhu práce.

Podľa vládneho vyhodnotenia protikrízových opatrení uzatvorili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny celkom 20 526 dohôd na podporu 134 882 pracovných miest vo výške 83 428 787,40 Eur. Priemerná dohodnutá suma príspevku na jedno pracovné miesto tak bola vo výške 618,53 Eur.

Zároveň však za sledované obdobie stúpla miera nezamestnanosti z 9,03 % v januári na 11,81 % v júni. Aktívna politika trhu práce si preto vyžaduje opatrenia, ktoré pomôžu nie len dlhodobo nezamestnaným, ale aj tým, ktorí prišli na úrady práce v posledných mesiacoch. Inštitút zamestnanosti pripravil viacero návrhov a odporúčaní, ktorými sa dá zefektívniť politika trhu práce na Slovensku.

O ich obsahu budeme informovať na tlačovej konferencii v piatok 21. augusta o 11:00 v sídle Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave.

Tešíme sa na vašu účasť.

Ako sa k nám dostanete: IZ na mape, kontakt


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tlacova-konferencia-opatrenia-kriza