qr kod na stranku

Inštitút zamestnanosti v médiách

Prehľad médií, v ktorých vystupoval Inštitút zamestnanosti alebo jeho pracovníci (priebežne aktualizujeme):https://www.iz.sk/sk/iz-v-mediach