qr kod na stranku

Nezamestnanosť v EÚ stále rastie

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 dosiahla v júli úroveň 9 %. Oproti júnu je to nárast o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V júli 2008 bola miera nezamestnanosti 7,5 %. V eurozóne to bolo 9,5 % v júli, čo je o 0,4 p.b. viac ako v pred­chádzajúcom mesiaci. Ide o najvyššiu mieru nezamestnanosti od mája 2005.

Na Slovensku bola miera nezamestnanosti na úrovni 12 %, v Českej republike to bolo 6,4 %.

Eurostat odhaduje, že v júli bolo nezamestnaných 21,794 milióna ľudí, z toho 15,9 milióna bolo v Eurozóne. Medzimesačne tak vzrástol počet nezamestnaných o 225 tisíc. Za 12 mesiacov je to nárast o 5,111 milióna ľudí.

K štátom, ktoré mali najnižšiu mieru nezamestnanosti, patrili Holandsko (3,4 %), Rakúsko (4,4 %) a Cyprus (5,5 %). Najviac nezamestnaných má naopak Španiesko (18,5 %), Lotyšsko (17,4 %) a Litva (16,7 %). Pobaltské krajiny pritom patria k tým, ktoré sú krízou zasiahnuté najviac. Medziročne tam vzrástla miera nezamestnanosti v priemere o viac ako 10 p.b. (v Litve z 5,8 % na 16,7 %, v Lotyšsku z 6,9 % na 17,4 % a v Estónsku zo 4,1 % na 13,3 %)

Nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) bola v júli 19,8 %. Najviac nezamestnaných mladých je v Španielsku, až 38,4 % a v Litve, 30,9 %.

Rast nezamestnanosti v EÚ len potvrdzuje nepriaznivý ekonomický vývoj vo všetkých členských krajinách. Slovensko, napriek tomu, že nefiguruje v prvej trojke krajín s najvyššou nezamestnanosťou, je vysoko nad priemerom EÚ. Nepriaznivý vývoj na Slovensku ešte podčiarkuje vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. Protikrízové opatrenia, tak ako ich nastavila vláda, možno považovať len za úvodnú snahu riešiť hospodársku krízu.

Inštitút zamestnanosti nedávno definoval ďalšie opatrenia potrebné pre trh práce na zníženie miery nezamestnanosti. Išlo najmä o efektívnejšiu podporu živnostníkov, podporu pracovnej mobility a podporu ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Inštitút zamestnanosti zaslal tieto návrhy aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Všetky návrhy nájdete tu: Návrhy a odporúčania pre zefektívnenie politiky trhu práce v čase krízy

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ: Miera nezamestnanosti – 1. kvartál 2009


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-eu-rast-slovensko-jul-2009