qr kod na stranku

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo – PL61

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión > Kujavsko-pomoranské vojvodstvo


mapka Kujavsko-pomoranské vojvodstvo PL61
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202312
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,04
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,7
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,62
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,71
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023133,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200637,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202265
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,3

Viac na wikipédii Wikidata Q54153 OpenStreetMap 223407 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo in English: PL61

Podregióny: Bydgosko-Torunski, Grudziądzki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,9
miera nezamestnanosti mladých201911,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202335,1
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202454 474
počet nezamestnaných žienz apríla 202430 940
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202421 784

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kujavsko-pomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kujavsko-pomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL61-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A101,311 %B-E199,622 %
F63,97 %G-I192,321 %
J25,73 %K19,22 %
M_N51,46 %O-Q192,621 %
R-U39,24 %TOTAL899,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.943197e+06
hustota obyvateľstva2022112,9
index demografickej závislosti202331,1
demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severný makroregión, Pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

Susedia: Mazowiecki regionalny, Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Podregióny: Bydgosko-Torunski, Grudziądzki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Kujavsko-pomoranské vojvodstvo – PL61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL61, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL61
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .