qr kod na stranku

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo – PL61

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión > Kujavsko-pomoranské vojvodstvo


mapka Kujavsko-pomoranské vojvodstvo PL61
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,13
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,3
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,33
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,4
podiel nezamestnanosti mužov a žien202297,44
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200637,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202265
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,3

Viac na wikipédii Wikidata Q54153 OpenStreetMap 223407 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo in English: PL61

Podregióny: Bydgosko-Torunski, Grudziądzki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých201911,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202238,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 202354 376
počet nezamestnaných žienz decembra 202331 290
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202321 574

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kujavsko-pomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kujavsko-pomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL61-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A112,512 %B-E204,123 %
F67,47 %G-I192,221 %
J15,72 %K13,92 %
M_N50,66 %O-Q192,521 %
R-U39,54 %TOTAL901,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.943197e+06
hustota obyvateľstva2022115,7
index demografickej závislosti202331,1
demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severný makroregión, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

Susedia: Mazowiecki regionalny, Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Podregióny: Bydgosko-Torunski, Grudziądzki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Kujavsko-pomoranské vojvodstvo – PL61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL61, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL61
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .