qr kod na stranku

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo - PL61

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY > Kujavsko-pomoranské vojvodstvo


mapka Kujavsko-pomoranské vojvodstvo PL61
vlajka Kujavsko-pomoranské vojvodstvo PL61 erb Kujavsko-pomoranské vojvodstvo PL61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202169,2
počet obyvateľov20212 041 485
hustota obyvateľstva2019116,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,4
miera nezamestnanosti mladých201911,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200637,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219
index demografickej závislosti202127,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,15

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

nace_r2%
A112,613 %
B-E197,122 %
F70,18 %
G-I195,722 %
J152 %
K15,52 %
M_N42,15 %
O-Q194,322 %
R-U32,44 %
TOTAL889,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL61 Kujavsko-pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNY, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

susedia: Mazowiecki regionalny, Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

podregióny: Bydgosko-Torunski, Grudziądzki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kujavsko-pomoranské vojvodstvo - PL61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .