qr kod na stranku

Česko – CZ

regióny EÚ: Česko


mapka Česko CZ
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,084
výdavky na APTP20210,182
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q36,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q338,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20226,5
pracujúci na čiastočný úväzok2023q36,78
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q33,15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202211,08
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q342,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202240,5
výška minimálnej mzdy v €2024q1764,44
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1947,91
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202218 770
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202241,1
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021112,58
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,33
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q3145,45
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q318,1
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q37,6
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q36,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202290
splátka verejného dlho ako % HDP20221,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q375,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,9

Viac na wikipédii Wikidata Q213 OpenStreetMap 51684 Česko in English: CZ

Podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko


demograficky strom CZ Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20226,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q310,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q324,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 2024295 546
počet nezamestnaných žienz januára 2024153 810
počet dlhodobo nezamestnanýchz januára 202483 996

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Česko akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

NACE r2%NACE r2%
A130,93 %B-E1478,729 %
F406,58 %G-I1067,121 %
J1954 %K122,32 %
L45,61 %M_N380,47 %
O-Q1125,722 %R-U2214 %
TOTAL5173,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 92.5
E: 43.7; U: 7.6; I: 41.2
P: 712.8
E: 456.9; U: 12.9; I: 243.0
P: 236.5
E: 167.0; U: 3.2; I: 66.3
Y30-39P: 84.9
E: 51.8; U: 7.3; I: 25.8
P: 813.2
E: 693.7; U: 13.7; I: 105.8
P: 497.9
E: 402.6; U: 3.3; I: 92.0
Y40-49P: 78.3
E: 53.6; U: 6.5; I: 18.2
P: 1201.0
E: 1120.1; U: 21.3; I: 59.6
P: 446.6
E: 426.1; U: 4.1; I: 16.4
Y50-59P: 61.1
E: 37.4; U: 5.0; I: 18.7
P: 1041.1
E: 942.8; U: 17.3; I: 81.0
P: 279.2
E: 270.9; U: 1.8; I: 6.5
Y60-69P: 118.0
E: 16.8; U: 1.1; I: 100.1
P: 933.1
E: 295.6; U: 5.2; I: 632.3
P: 200.0
E: 114.6; U: 0.9; I: 84.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom CZ Česko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0827529e+07
hustota obyvateľstva2022136,1
index demografickej závislosti202332,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q32,1
miera náhrady miezd dôchodkami20220,49
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,52
doba dožitia 50‐ročného človeka202128,9
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202116,9
demograficky strom CZ Česko demografická pyramída

Z wikipédie: Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko.

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc.

Susedia: Poľsko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko

Podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Česko – CZ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .