qr kod na stranku

Česká republika - CZ

regióny EÚ: Česká republika


mapka Česká republika CZ
vlajka Česká republika CZ erb Česká republika CZ
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q326,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202192
miera nezamestnanosti2022q32,3
miera zamestnanosti2022q375,8
počet obyvateľov202110 701 777
hustota obyvateľstva2019138,2
výdavky na PTP ako percento HDP20201,344
výdavky na APTP20200,175
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q338
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20217,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q35,4
pracujúci na čiastočný úväzok2022q36,01
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q32,62
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q310,24
rozdiel v platoch mužov a žien202016,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202138,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,8
miera nezamestnanosti mladých2022q37,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q319,7
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q35,8
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q28,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q310,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q312,1
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q31,8
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,9
miera náhrady miezd dôchodkami20210,5
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,54
index demografickej závislosti202131,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q383,74
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3155,56
podiel miezd na HDP2022q342,2
splátka verejného dlho ako % HDP20210,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202141,3
výška minimálnej mzdy v €2022q3654,84
výška minimálnej mzdy v PPS2022q3792,65
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202117 437
  • Česká republika in English: CZ
  • podregióny: Česko
demograficky strom CZ Česká republika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česká republika

nace_r2%
J210,54 %
R-U220,24 %
F413,48 %
K126,12 %
O-Q1132,522 %
A132,93 %
B-E1507,729 %
M_N385,77 %
TOTAL5213,4100 %
L44,41 %
G-I1039,820 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Česká republika, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česká republika

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 112.5
E: 53.5; U: 7.2; I: 51.8
P: 760.8
E: 495.1; U: 21.2; I: 244.5
P: 244.7
E: 164.5; U: 6.5; I: 73.7
Y30-39P: 88.5
E: 56.4; U: 7.7; I: 24.4
P: 884.5
E: 740.4; U: 23.9; I: 120.2
P: 505.5
E: 401.7; U: 5.2; I: 98.6
Y40-49P: 82.7
E: 55.6; U: 5.0; I: 22.1
P: 1285.6
E: 1199.5; U: 20.4; I: 65.7
P: 399.5
E: 379.7; U: 3.7; I: 16.1
Y50-59P: 71.4
E: 46.0; U: 4.2; I: 21.2
P: 1025.6
E: 923.0; U: 18.8; I: 83.8
P: 250.9
E: 239.8; U: 2.9; I: 8.2
Y60-69P: 145.7
E: 18.1; U: 0.4; I: 127.2
P: 969.7
E: 279.5; U: 3.5; I: 686.7
P: 203.0
E: 114.2; U: 0.5; I: 88.3

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ Česká republika 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ Česká republika demografická pyramída

Z wikipédie:

Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko.

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc.

ostatné: Švajčiarsko, Česká republika, Cyprus

susedia: Poľsko, Slovenská republika, Nemecko, Rakúsko

podregióny: Česko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Česká republika - CZ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .