qr kod na stranku

Česko - CZ

regióny EÚ: Česko


mapka Česko CZ
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q42,3
miera nezamestnanosti mladých2022q47,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q413,5
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4142,11
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q40,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q428,2
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20201,344
výdavky na APTP20200,175
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q45,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20226,5
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q145,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202141,3
výška minimálnej mzdy v €2023q1717,37
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1947,91
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202218 770
Demografia
počet obyvateľov202210 516 707
hustota obyvateľstva2022136,1
index demografickej závislosti202232,6
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202115
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202241,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q483,94
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q424,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q45,6
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q42,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q412,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202291
splátka verejného dlho ako % HDP20221,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q475,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q41,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,49
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,52

Česko in English: CZ podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko

demograficky strom CZ Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

nace_r2%
A130,93 %
B-E1478,729 %
F406,58 %
G-I1067,121 %
J1954 %
K122,32 %
L45,61 %
M_N380,47 %
O-Q1125,722 %
R-U2214 %
TOTAL5173,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 92.5
E: 43.7; U: 7.6; I: 41.2
P: 713.8
E: 457.6; U: 13.0; I: 243.2
P: 235.3
E: 166.2; U: 3.2; I: 65.9
Y30-39P: 84.9
E: 51.8; U: 7.3; I: 25.8
P: 815.0
E: 695.1; U: 13.7; I: 106.2
P: 496.1
E: 401.2; U: 3.2; I: 91.7
Y40-49P: 78.3
E: 53.6; U: 6.5; I: 18.2
P: 1202.5
E: 1121.5; U: 21.3; I: 59.7
P: 445.1
E: 424.8; U: 4.0; I: 16.3
Y50-59P: 61.1
E: 37.4; U: 5.0; I: 18.7
P: 1043.7
E: 945.3; U: 17.1; I: 81.3
P: 276.6
E: 268.6; U: 1.6; I: 6.4
Y60-69P: 118.0
E: 16.8; U: 1.1; I: 100.1
P: 935.6
E: 297.1; U: 5.2; I: 633.3
P: 197.5
E: 113.1; U: 0.8; I: 83.6

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ Česko 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ Česko demografická pyramída

Z wikipédie:

Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko.

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc.

susedia: Poľsko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko

podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Česko - CZ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .