qr kod na stranku

Česko – CZ

regióny EÚ: Česko
mapka Česko CZ
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,084
výdavky na APTP20210,182
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,9
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q16,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q139
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20236,4
pracujúci na čiastočný úväzok2024q17,35
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2024q13,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2024q112,08
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q145
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202240,5
výška minimálnej mzdy v €2024q1764,44
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1947,91
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202319 910
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202342
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2022105,49
podiel zamestnanosti mužov a žien202383,58
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023136,36
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2024q117
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q15,2
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2024q13,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202290
HICP infláciaz júna 20242,2
splátka verejného dlho ako % HDP20231,3
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q174,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,9
voľné pracovné miesta2024q13,4

Viac na wikipédii, Wikidata Q213, Česko in English: CZ

Podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko


demograficky strom CZ Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,6
miera nezamestnanosti mladých2024q16,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q112,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2024q127,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júna 2024272 684
počet nezamestnaných žienz júna 2024148 630
počet dlhodobo nezamestnanýchz júna 202486 827

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Česko akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

NACE r2%NACE r2%
A138,93 %B-E1413,128 %
F392,88 %G-I1026,520 %
J189,54 %K127,23 %
L45,41 %M_N401,88 %
NRP0,70 %O-Q1103,722 %
R-U221,34 %TOTAL5060,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 92.5
E: 43.7; U: 7.6; I: 41.2
P: 712.8
E: 456.9; U: 12.9; I: 243.0
P: 236.5
E: 167.0; U: 3.2; I: 66.3
Y30-39P: 84.9
E: 51.8; U: 7.3; I: 25.8
P: 813.2
E: 693.7; U: 13.7; I: 105.8
P: 497.9
E: 402.6; U: 3.3; I: 92.0
Y40-49P: 78.3
E: 53.6; U: 6.5; I: 18.2
P: 1201.0
E: 1120.1; U: 21.3; I: 59.6
P: 446.6
E: 426.1; U: 4.1; I: 16.4
Y50-59P: 61.1
E: 37.4; U: 5.0; I: 18.7
P: 1041.1
E: 942.8; U: 17.3; I: 81.0
P: 279.2
E: 270.9; U: 1.8; I: 6.5
Y60-69P: 118.0
E: 16.8; U: 1.1; I: 100.1
P: 933.1
E: 295.6; U: 5.2; I: 632.3
P: 200.0
E: 114.6; U: 0.9; I: 84.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom CZ Česko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0827529e+07
hustota obyvateľstva2022138,2
index demografickej závislosti202332,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q12,1
miera náhrady miezd dôchodkami20230,52
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,53
doba dožitia 50‐ročného človeka202230,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202216,9
demograficky strom CZ Česko demografická pyramída

Z wikipédie: Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko.

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc.

Susedia: Poľsko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko

Podregióny: Česko, Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Česko – CZ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .