qr kod na stranku

Juhovýchod – CZ06

regióny EÚ: Česko > Česko > Juhovýchod


mapka Juhovýchod CZ06
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,87
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202212,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202282,35
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022157,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202223,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202283
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,5

Wikidata Q6192497 OpenStreetMap 435510 Juhovýchod in English: CZ06

Podregióny: Kraj Vysočina, Juhomoravský kraj


demograficky strom CZ06 Juhovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,8
miera nezamestnanosti mladých20226,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202449 571
počet nezamestnaných žienz januára 202425 072
počet dlhodobo nezamestnanýchz januára 202414 766

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Juhovýchod na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Juhovýchod akt/podiel-nezamestnanosti-CZ06-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhovýchod

NACE r2%NACE r2%
A29,54 %B-E244,330 %
F69,78 %G-I163,820 %
J31,34 %K16,32 %
L5,41 %M_N53,86 %
O-Q18122 %R-U334 %
TOTAL828100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhovýchod, 2022

Demografia

demograficky strom CZ06 Juhovýchod 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.731977e+06
hustota obyvateľstva2022123,1
index demografickej závislosti202332,6
demograficky strom CZ06 Juhovýchod demografická pyramída

Ostatné: Česko, Praha, Juhovýchod, Juhozápad, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Dolné Rakúsko, Severovýchod, Stredné Čechy, Juhozápad, Stredná Morava, Západné Slovensko

Podregióny: Kraj Vysočina, Juhomoravský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Juhovýchod – CZ06, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ06, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ06
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .