qr kod na stranku

Juhovýchod - CZ06

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Juhovýchod


mapka Juhovýchod CZ06
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202185
miera nezamestnanosti20212,5
miera zamestnanosti202174,5
počet obyvateľov20211 704 179
hustota obyvateľstva2019124
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,7
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,3
index demografickej závislosti202132,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202181
demograficky strom CZ06 Juhovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhovýchod

nace_r2%
A26,63 %
B-E239,429 %
F73,89 %
G-I16420 %
J324 %
K16,22 %
L4,81 %
M_N58,67 %
O-Q179,322 %
R-U29,84 %
TOTAL824,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhovýchod, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Juhovýchod

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ06 Juhovýchod 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ06 Juhovýchod demografická pyramída

ostatné: Česko, Juhovýchod, Stredné Čechy, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Severovýchod, Severozápad

susedia: Dolné Rakúsko, Severovýchod, Stredné Čechy, Juhozápad, Stredná morava, Západné Slovensko

podregióny: Kraj Vysočina, Juhomoravský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Juhovýchod - CZ06, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ06


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ06
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .