qr kod na stranku

Praha – CZ01

regióny EÚ: Česko > Česko > Praha


mapka Praha CZ01
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202216,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202210,86
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202216,83
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,75
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022100
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202130,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021203
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20208,3

Wikidata Q12039506 OpenStreetMap 435541 Praha in English: CZ01

Podregióny: Praha


demograficky strom CZ01 Praha podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,6
miera nezamestnanosti mladých20225,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202215,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202428 013
počet nezamestnaných žienz januára 202415 719
počet dlhodobo nezamestnanýchz januára 20248022

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Praha na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Praha akt/podiel-nezamestnanosti-CZ01-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha

NACE r2%NACE r2%
A1,60 %B-E65,310 %
F46,57 %G-I138,220 %
J70,410 %K43,96 %
L15,82 %M_N107,916 %
O-Q152,422 %R-U38,26 %
TOTAL680100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha, 2022

Demografia

demograficky strom CZ01 Praha 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.357326e+06
hustota obyvateľstva20222613,2
index demografickej závislosti202328,9
demograficky strom CZ01 Praha demografická pyramída

Z wikipédie : Praha (nem. Prag, angl. Prague, tal. Praga, maď. Prága) je najväčšie mesto Česka, hlavné mesto Česka, sídlo Stredočeského kraja (ktorý územie mesta obklopuje) a zároveň samostatná správna jednotka (štatutárne mesto a vyšší územný samosprávny celok). Má rozlohu 496 km², žije tu 1 301 132 obyvateľov (k 30.6.2018), v aglomerácii s rozlohou 4 983 1 km² až 2,6 milióna obyvateľov (k 31.12.2017).

Geografia

Vodstvo

Mesto leží na dolnom toku Vltavy pri ústí Berounky. Vltava má pri Karolovom moste šírku 320 m a je v Prahe dlhá 23 km, má priemerný spád 0,5 na 1 km, najväčšiu hĺbku 10,5 m a najvyšší stav v marci a apríli. Vltava v Prahe vytvára veľký meander, tzv. holešovický oblúk.

Ostatné: Česko, Juhovýchod, Juhozápad, Praha, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Stredné Čechy

Podregióny: Praha

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Praha – CZ01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ01, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ01
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .