Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Praha - CZ01

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Praha


mapka Praha CZ01
vlajka Praha CZ01 erb Praha CZ01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019205
miera nezamestnanosti20202.4
miera zamestnanosti202077.6
počet obyvateľov20201 324 277
hustota obyvateľstva20192714.3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204.64
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202016.49
účasť na celoživotnom vzdelávaní20209.2
miera nezamestnanosti mladých20205
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201924.8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20203.4
index demografickej závislosti202029.1
podiel zamestnanosti mužov a žien202084.1
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020130
demograficky strom CZ01 Praha podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha

nace_r2%
K36.55 %
A1.60 %
R-U38.66 %
M_N11316 %
J65.49 %
L13.22 %
TOTAL701.1100 %
F49.17 %
O-Q14821 %
B-E67.110 %
G-I168.724 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Praha

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ01 Praha 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ01 Praha demografická pyramída

Z wikipédie:

Praha (nem. Prag, angl. Prague, tal. Praga, maď. Prága) je najväčšie mesto Česka, hlavné mesto Česka, sídlo Stredočeského kraja (ktorý územie mesta obklopuje) a zároveň samostatná správna jednotka (štatutárne mesto a vyšší územný samosprávny celok). Má rozlohu 496 km², žije tu 1 301 132 obyvateľov (k 30.6.2018), v aglomerácii s rozlohou 4 983 1 km² až 2,6 milióna obyvateľov (k 31.12.2017).

Geografia

Vodstvo

Mesto leží na dolnom toku Vltavy pri ústí Berounky. Vltava má pri Karolovom moste šírku 320 m a je v Prahe dlhá 23 km, má priemerný spád 0,5 na 1 km, najväčšiu hĺbku 10,5 m a najvyšší stav v marci a apríli. Vltava v Prahe vytvára veľký meander, tzv. holešovický oblúk.

ostatné: Česko, Juhovýchod, Praha, Severovýchod, Stredné Čechy, Juhozápad, Moravskoslezsko, Stredná morava, Severozápad

susedia: Stredné Čechy

podregióny: Praha

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Praha - CZ01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ01