qr kod na stranku

Praha - CZ01

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Praha


mapka Praha CZ01
vlajka Praha CZ01 erb Praha CZ01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021203
miera nezamestnanosti20212,4
miera zamestnanosti202177,6
počet obyvateľov20221 275 406
hustota obyvateľstva20192714,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,6
miera nezamestnanosti mladých20215,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202130,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20213,6
index demografickej závislosti202230,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,55
demograficky strom CZ01 Praha podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha

nace_r2%
A1,60 %
B-E65,39 %
F53,48 %
G-I141,520 %
J81,912 %
K42,76 %
L11,92 %
M_N109,215 %
O-Q164,323 %
R-U395 %
TOTAL710,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Praha, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Praha

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ01 Praha 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ01 Praha demografická pyramída

Z wikipédie:

Praha (nem. Prag, angl. Prague, tal. Praga, maď. Prága) je najväčšie mesto Česka, hlavné mesto Česka, sídlo Stredočeského kraja (ktorý územie mesta obklopuje) a zároveň samostatná správna jednotka (štatutárne mesto a vyšší územný samosprávny celok). Má rozlohu 496 km², žije tu 1 301 132 obyvateľov (k 30.6.2018), v aglomerácii s rozlohou 4 983 1 km² až 2,6 milióna obyvateľov (k 31.12.2017).

Geografia

Vodstvo

Mesto leží na dolnom toku Vltavy pri ústí Berounky. Vltava má pri Karolovom moste šírku 320 m a je v Prahe dlhá 23 km, má priemerný spád 0,5 na 1 km, najväčšiu hĺbku 10,5 m a najvyšší stav v marci a apríli. Vltava v Prahe vytvára veľký meander, tzv. holešovický oblúk.

ostatné: Česko, Juhovýchod, Stredné Čechy, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Severovýchod, Severozápad

susedia: Stredné Čechy

podregióny: Praha

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Praha - CZ01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .