qr kod na stranku

Česko - CZ0

regióny EÚ: Česká republika > Česko


mapka Česko CZ0
vlajka Česko CZ0 erb Česko CZ0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202192
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202174,4
počet obyvateľov202110 701 777
hustota obyvateľstva2019138,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,8
miera nezamestnanosti mladých20218,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202121,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,5
index demografickej závislosti202131,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,53

viac na wikipédii

demograficky strom CZ0 Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

nace_r2%
A132,93 %
B-E1507,729 %
F413,48 %
G-I1039,820 %
J210,54 %
K126,12 %
L44,41 %
M_N385,77 %
O-Q1132,522 %
R-U220,24 %
TOTAL5213,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ0 Česko 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ0 Česko demografická pyramída

ostatné: Česká republika, Česko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Sasko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko, Bavorsko, Slovensko, POLUDNIOWY

podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Česko - CZ0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .