qr kod na stranku

Česko – CZ0

regióny EÚ: Česko > Česko


mapka Česko CZ0
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,82
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202312,55
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202383,58
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023136,36
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202322,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202290
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202375,1

Viac na wikipédii Wikidata Q213 OpenStreetMap 51684 Česko in English: CZ0

Podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko


demograficky strom CZ0 Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,6
miera nezamestnanosti mladých20238,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202329
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 2024280 078
počet nezamestnaných žienz apríla 2024150 163
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202485 749

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Česko akt/podiel-nezamestnanosti-CZ0-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

NACE r2%NACE r2%
A138,93 %B-E1413,128 %
F392,88 %G-I1026,520 %
J189,54 %K127,23 %
L45,41 %M_N401,88 %
NRP0,70 %O-Q1103,722 %
R-U221,34 %TOTAL5060,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2023

Demografia

demograficky strom CZ0 Česko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0827529e+07
hustota obyvateľstva2022138,2
index demografickej závislosti202332,1
demograficky strom CZ0 Česko demografická pyramída

Ostatné: Česko, Česko

Susedia: Juhozápadný markoregión, Sasko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko, Bavorsko, Slovensko, Južný makroregión

Podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Česko – CZ0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ0, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .