qr kod na stranku

Česko – CZ0

regióny EÚ: Česko > Česko


mapka Česko CZ0
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,85
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202211,08
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,33
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022155,56
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202220,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202192
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,5

Viac na wikipédii Wikidata Q213 OpenStreetMap 51684 Česko in English: CZ0

Podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko


demograficky strom CZ0 Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20226,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202227,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 2023258 933
počet nezamestnaných žienz júla 2023146 142
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202375 415

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Česko akt/podiel-nezamestnanosti-CZ0-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

NACE r2%NACE r2%
A130,93 %B-E1478,729 %
F406,58 %G-I1067,121 %
J1954 %K122,32 %
L45,61 %M_N380,47 %
O-Q1125,722 %R-U2214 %
TOTAL5173,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2022

Demografia

demograficky strom CZ0 Česko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov202210 516 707
hustota obyvateľstva2022136,1
index demografickej závislosti202232,6
demograficky strom CZ0 Česko demografická pyramída

Ostatné: Česko, Česko

Susedia: Juhozápadný markoregión, Sasko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko, Bavorsko, Slovensko, Južný makroregión

Podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Česko – CZ0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/CZ0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .