Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Česko - CZ0

regióny EÚ: Česká republika > Česko


mapka Česko CZ0
vlajka Česko CZ0 erb Česko CZ0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201993
miera nezamestnanosti20202.6
miera zamestnanosti202074.4
počet obyvateľov202010 693 939
hustota obyvateľstva2019138.2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202011.11
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.5
miera nezamestnanosti mladých20208
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016.5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206.6
index demografickej závislosti202031.1
podiel zamestnanosti mužov a žien202082.43
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020136.36

viac na wikipédii

demograficky strom CZ0 Česko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko

nace_r2%
K116.22 %
A136.63 %
R-U227.84 %
M_N393.58 %
J180.13 %
L41.11 %
TOTAL5235.1100 %
F395.58 %
O-Q1106.721 %
B-E1554.330 %
G-I1083.121 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Česko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Česko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ0 Česko 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ0 Česko demografická pyramída

ostatné: Česká republika, Česko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Sasko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko, Bavorsko, Slovensko, POLUDNIOWY

podregióny: Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Česko - CZ0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ0