qr kod na stranku

Slovensko - SK0

regióny EÚ: Slovenská republika > Slovensko


mapka Slovensko SK0
vlajka Slovensko SK0 erb Slovensko SK0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202156,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
miera nezamestnanosti20216,9
miera zamestnanosti202169,4
počet obyvateľov20215 459 781
hustota obyvateľstva2019112
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,8
miera nezamestnanosti mladých202120,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202164,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111
index demografickej závislosti202125,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,5

viac na wikipédii

demograficky strom SK0 Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko

nace_r2%
A63,22 %
B-E698,527 %
F239,99 %
G-I54821 %
J105,44 %
K572 %
L17,61 %
M_N138,25 %
O-Q623,824 %
R-U67,83 %
TOTAL2560,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovensko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK0 Slovensko 1996 demografická pyramída demograficky strom SK0 Slovensko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

ostatné: Slovenská republika, Slovensko

susedia: Východné Rakúsko, Kozep-Magyarorszag, Česko, ALFOLD ES ESZAK, POLUDNIOWY, MAKROREGION WSCHODNI, Zadunajsko

podregióny: Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovensko - SK0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .