qr kod na stranku

Slovensko – SK0

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko


mapka Slovensko SK0
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,34
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20224,54
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,13
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022108,47
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202257,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,3

Viac na wikipédii Wikidata Q214 OpenStreetMap 14296 Slovensko in English: SK0

Podregióny: Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko


demograficky strom SK0 Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,2
miera nezamestnanosti mladých202219,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20224,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202266,5
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 2023174 225
počet nezamestnaných žienz júla 202397 517
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202369 962

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK0-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A66,13 %B-E678,126 %
F254,910 %G-I565,222 %
J107,94 %K62,92 %
L191 %M_N147,86 %
O-Q628,624 %R-U72,73 %
TOTAL2603,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko, 2022

Demografia

demograficky strom SK0 Slovensko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20225 434 712
hustota obyvateľstva2022111,8
index demografickej závislosti202226,1
demograficky strom SK0 Slovensko demografická pyramída

Z wikipédie: Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

Ostatné: Slovensko, Slovensko

Susedia: Východné Rakúsko, Kozep-Magyarorszag, Česko, Dolná zem a sever, Južný makroregión, Východný makroregión, Zadunajsko

Podregióny: Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovensko – SK0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK0
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .