qr kod na stranku

Slovensko - SK

regióny EÚ: Slovensko


mapka Slovensko SK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q44,2
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q467,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202267
miera nezamestnanosti2022q46,1
miera zamestnanosti2022q471,8
počet obyvateľov20225 434 712
hustota obyvateľstva2022111,8
výdavky na PTP ako percento HDP20201,647
výdavky na APTP20201,14
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20225,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci202111,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q43,6
rozdiel v platoch mužov a žien202116,6
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202248,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,8
miera nezamestnanosti mladých2022q420,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q163,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q417,1
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2019q328,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q411,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q438,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q44,4
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,8
miera náhrady miezd dôchodkami20210,57
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,57
index demografickej závislosti202226,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q491,33
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4108,47
podiel miezd na HDP2022q444,5
splátka verejného dlho ako % HDP20221
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202144,4
výška minimálnej mzdy v €2023q1700
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1779,96
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202213 114

Slovensko in English: SK podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

demograficky strom SK Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko

nace_r2%
R-U72,73 %
A66,13 %
B-E678,126 %
F254,910 %
G-I565,222 %
J107,94 %
K62,92 %
L191 %
M_N147,86 %
O-Q628,624 %
TOTAL2603,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovensko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 47.2
E: ; U: ; I: 28.2
P: 385.9
E: 239.3; U: 24.1; I: 122.5
P: 168.0
E: 115.6; U: 6.4; I: 46.0
Y30-39P: 51.3
E: 21.1; U: 10.2; I: 20.0
P: 447.2
E: 374.4; U: 26.9; I: 45.9
P: 317.4
E: 289.7; U: 7.3; I: 20.4
Y40-49P: 45.6
E: 10.8; U: 19.4; I: 15.4
P: 579.9
E: 516.5; U: 23.9; I: 39.5
P: 245.6
E: 233.2; U: 4.8; I: 7.6
Y50-59P: 42.4
E: 11.2; U: 14.4; I: 16.8
P: 515.8
E: 431.1; U: 17.3; I: 67.4
P: 138.4
E: 130.2; U: 1.5; I: 6.7
Y60-69P: 80.7
E: 6.1; U: 1.5; I: 73.1
P: 478.0
E: 128.1; U: 4.9; I: 345.0
P: 121.9
E: 56.2; U: 0.5; I: 65.2

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK Slovensko 1996 demografická pyramída demograficky strom SK Slovensko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

susedia: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovensko - SK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .