Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Slovenská republika - SK

regióny EÚ: SLOVENSKO


mapka SLOVENSKO SK

ukazovateľ obdobie hodnota dlhodobá nezamestnanosť 2019q1 3.4 HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ 2017 76 miera nezamestnanosti 2019q1 5.9 miera zamestnanosti 2019q1 68.6 počet obyvateľov 2018 5443120 hustota obyvateľstva 2017 111.7 odpracované hodiny u osôb na plný úväzok 2019q1 40.3 percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu 2018 3.7 percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu 2018 16.2 percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú 2019q1 6.4 rozdiel v platoch mužov a žien 2017 19.8 zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi 2018 34.5 účasť na celoživotnom vzdelávaní 2018 4 miera nezamestnanosti mladých 2018 14.9 nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú 2019q1 8.9 miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním 2019q1 32.6 ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 2017 16.3 index demografickej závislosti 2018 22.5 podiel zamestnanosti mužov a žien 2019q1 83.89

ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2019q13.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201776
miera nezamestnanosti2019q15.9
miera zamestnanosti2019q168.6
počet obyvateľov20185 443 120
hustota obyvateľstva2017111.7
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2019q140.3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20183.7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201816.2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2019q16.4
rozdiel v platoch mužov a žien201719.8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi201834.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20184
miera nezamestnanosti mladých201814.9
nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú2019q18.9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2019q132.6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201716.3
index demografickej závislosti201822.5
podiel zamestnanosti mužov a žien2019q183.89

* SLOVENSKO in English: _hSK

demograficky strom SK SLOVENSKO demografická pyramída

ostatné: SLOVENSKO, Švédsko, Slovinsko

susedia: Maďarsko, Rakúsko, Česko, Poľsko

podregióny: SLOVENSKO


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK