qr kod na stranku

Slovensko – SK

regióny EÚ: Slovensko


mapka Slovensko SK
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,976
výdavky na APTP20210,141
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202310,5
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202312,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci202311,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q43,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20235,1
pracujúci na čiastočný úväzok20233,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q41,88
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20234,81
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q444,3
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202242,9
výška minimálnej mzdy v €2024q1750
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1868,51
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202314 758
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202351,8
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021107,32
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q489,57
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023101,72
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202359
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q415,3
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2019q328,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202271
splátka verejného dlho ako % HDP20231,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,8

Viac na wikipédii Wikidata Q214 OpenStreetMap 14296 Slovensko in English: SK

Podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko


demograficky strom SK Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q45,7
miera nezamestnanosti mladých202319,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q438,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q43,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202365,1
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 2024167 493
počet nezamestnaných žienz marca 202489 741
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202469 247

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A61,92 %B-E644,625 %
F265,210 %G-I597,623 %
J99,44 %K73,13 %
L20,31 %M_N149,36 %
O-Q625,624 %R-U72,43 %
TOTAL2610,1100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovensko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 47.2
E: ; U: ; I: 28.2
P: 385.9
E: 239.3; U: 24.1; I: 122.5
P: 168.0
E: 115.6; U: 6.4; I: 46.0
Y30-39P: 51.3
E: 21.1; U: 10.2; I: 20.0
P: 447.2
E: 374.4; U: 26.9; I: 45.9
P: 317.4
E: 289.7; U: 7.3; I: 20.4
Y40-49P: 45.6
E: 10.8; U: 19.4; I: 15.4
P: 579.9
E: 516.5; U: 23.9; I: 39.5
P: 245.6
E: 233.2; U: 4.8; I: 7.6
Y50-59P: 42.4
E: 11.2; U: 14.4; I: 16.8
P: 515.8
E: 431.1; U: 17.3; I: 67.4
P: 138.4
E: 130.2; U: 1.5; I: 6.7
Y60-69P: 80.7
E: 6.1; U: 1.5; I: 73.1
P: 478.0
E: 128.1; U: 4.9; I: 345.0
P: 121.9
E: 56.2; U: 0.5; I: 65.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SK Slovensko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.428792e+06
hustota obyvateľstva2022111,5
index demografickej závislosti202327
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,5
miera náhrady miezd dôchodkami20230,62
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,6
doba dožitia 50‐ročného človeka202126,9
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202112,8
demograficky strom SK Slovensko demografická pyramída

Z wikipédie: Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

Susedia: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

Podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovensko – SK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .