Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Slovenská republika - SK

SK mapa SK vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 20125 404 322
rozloha v km štvorcovýchrok 201249 036
HDP na obyvateľa v PPSrok 201017 900
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 201275,00
miera nezamestnanosti2 kvartál 201413,20
miera nezamestnanosti mužovrok 201213,50
miera nezamestnanosti žienrok 201214,50
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20011,50
miera zamestnanosti2 kvartál 201454,90
miera zamestnanosti mužovrok 201365,30
miera zamestnanosti žienrok 201348,30
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201315,00
Priemerná hrubá ročná mzda v Eurorok 20078 031
HICP infláciarok 20123,70
Vzdialenosť z Bratislavy175 km
Vzdialenosť z Košíc130 km

Nezamestnanosť mladých

Miere nezamestnanosti mladých2 kvartál 201429,20100%
Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelanímrok 201266,00226%
demografická pyramída Slovenská republika,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 20122 171100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny Slovenská republika : Slovenská republika

Susedné regióny: Rakúsko, Česká republika, MaďarskoPoľsko

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko