qr kod na stranku

Slovenská republika - SK

regióny EÚ: Slovenská republika


mapka Slovenská republika SK
vlajka Slovenská republika SK erb Slovenská republika SK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q34,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q363
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
miera nezamestnanosti2022q36,1
miera zamestnanosti2022q371,6
počet obyvateľov20215 459 781
hustota obyvateľstva2019112
výdavky na PTP ako percento HDP20201,647
výdavky na APTP20201,14
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q337,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20216,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q33,9
pracujúci na čiastočný úväzok2022q33,09
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q32,02
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q34,31
rozdiel v platoch mužov a žien202015,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202154
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,8
miera nezamestnanosti mladých2022q320
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q163,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q315,6
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2019q328,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q312
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q337,3
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q34
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,8
miera náhrady miezd dôchodkami20200,53
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,56
index demografickej závislosti202125,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q389,54
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3119,64
podiel miezd na HDP2022q340,5
splátka verejného dlho ako % HDP20211,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202144,4
výška minimálnej mzdy v €2023q1700
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1779,96
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202112 220
  • Slovenská republika in English: _hSK
  • podregióny: Slovensko
demograficky strom SK Slovenská republika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovenská republika

nace_r2%
J105,44 %
R-U67,83 %
F239,99 %
K572 %
O-Q623,824 %
A63,22 %
B-E698,527 %
M_N138,25 %
TOTAL2560,6100 %
L17,61 %
G-I54821 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovenská republika, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovenská republika

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 55.7
E: 13.8; U: 9.8; I: 32.1
P: 421.8
E: 251.8; U: 29.1; I: 140.9
P: 182.5
E: 120.5; U: 10.2; I: 51.8
Y30-39P: 63.1
E: 23.5; U: 12.4; I: 27.2
P: 480.3
E: 390.9; U: 29.8; I: 59.6
P: 304.1
E: 242.8; U: 8.1; I: 53.2
Y40-49P: 49.4
E: 22.6; U: 7.1; I: 19.7
P: 602.3
E: 523.0; U: 28.1; I: 51.2
P: 202.2
E: 186.9; U: 5.1; I: 10.2
Y50-59P: 52.5
E: 22.7; U: 6.8; I: 23.0
P: 519.2
E: 423.7; U: 19.6; I: 75.9
P: 133.2
E: 122.8; U: 1.8; I: 8.6
Y60-69P: 85.3
E: 5.9; U: 1.3; I: 78.1
P: 494.7
E: 115.9; U: 5.0; I: 373.8
P: 109.4
E: 46.1; U: 0.6; I: 62.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK Slovenská republika 1996 demografická pyramída demograficky strom SK Slovenská republika demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

ostatné: Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika

susedia: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

podregióny: Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovenská republika - SK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .