qr kod na stranku

Slovensko – SK

regióny EÚ: Slovensko


mapka Slovensko SK
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,976
výdavky na APTP20210,141
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci202111,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q33,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q337,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20225,3
pracujúci na čiastočný úväzok20223,34
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q31,9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20224,54
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q338,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202242,9
výška minimálnej mzdy v €2024q1750
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1868,51
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202213 114
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202248,1
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021107,32
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q390,08
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q3106,9
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202257,7
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q316,3
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2019q328,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
splátka verejného dlho ako % HDP20221
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,8

Viac na wikipédii Wikidata Q214 OpenStreetMap 14296 Slovensko in English: SK

Podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko


demograficky strom SK Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q36
miera nezamestnanosti mladých202219,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q336,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q33,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q363,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 2023169 933
počet nezamestnaných žienz decembra 202391 539
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202368 784

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A66,13 %B-E678,126 %
F254,910 %G-I565,222 %
J107,94 %K62,92 %
L191 %M_N147,86 %
O-Q628,624 %R-U72,73 %
TOTAL2603,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovensko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovensko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 47.2
E: ; U: ; I: 28.2
P: 385.9
E: 239.3; U: 24.1; I: 122.5
P: 168.0
E: 115.6; U: 6.4; I: 46.0
Y30-39P: 51.3
E: 21.1; U: 10.2; I: 20.0
P: 447.2
E: 374.4; U: 26.9; I: 45.9
P: 317.4
E: 289.7; U: 7.3; I: 20.4
Y40-49P: 45.6
E: 10.8; U: 19.4; I: 15.4
P: 579.9
E: 516.5; U: 23.9; I: 39.5
P: 245.6
E: 233.2; U: 4.8; I: 7.6
Y50-59P: 42.4
E: 11.2; U: 14.4; I: 16.8
P: 515.8
E: 431.1; U: 17.3; I: 67.4
P: 138.4
E: 130.2; U: 1.5; I: 6.7
Y60-69P: 80.7
E: 6.1; U: 1.5; I: 73.1
P: 478.0
E: 128.1; U: 4.9; I: 345.0
P: 121.9
E: 56.2; U: 0.5; I: 65.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SK Slovensko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.428792e+06
hustota obyvateľstva2022111,8
index demografickej závislosti202327
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q33,5
miera náhrady miezd dôchodkami20220,6
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,6
doba dožitia 50‐ročného človeka202126,9
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202112,8
demograficky strom SK Slovensko demografická pyramída

Z wikipédie: Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

Susedia: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

Podregióny: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovensko – SK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .