Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Slovenská republika - SK

regióny EÚ: Slovenská republika


mapka Slovenská republika SK
vlajka Slovenská republika SK erb Slovenská republika SK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q44,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q470
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202168
miera nezamestnanosti2021q46,6
miera zamestnanosti2021q470,8
počet obyvateľov20215 459 781
hustota obyvateľstva2019112
výdavky na PTP ako percento HDP20190,562
výdavky na APTP20190,189
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q437,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20216,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q43,8
pracujúci na čiastočný úväzok2021q43,05
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q41,96
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q44,28
rozdiel v platoch mužov a žien202015,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202154
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,8
miera nezamestnanosti mladých2021q419,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q464,4
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q414,2
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2019q328,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q413,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q443
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q45,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,8
miera náhrady miezd dôchodkami20200,53
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,56
index demografickej závislosti202125,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q490,07
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q497,01
splátka verejného dlho ako % HDP20211,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202043,6
výška minimálnej mzdy v €2022q1646
výška minimálnej mzdy v PPS2022q1718,58
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202111 936
  • Slovenská republika in English: _hSK
  • podregióny: Slovensko
demograficky strom SK Slovenská republika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovenská republika

nace_r2%
K572 %
L17,61 %
O-Q623,824 %
TOTAL2560,6100 %
J105,44 %
R-U67,83 %
B-E698,527 %
A63,22 %
M_N138,25 %
F239,99 %
G-I54821 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovenská republika, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovenská republika

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 55.7
E: 13.8; U: 9.8; I: 32.1
P: 421.8
E: 251.8; U: 29.1; I: 140.9
P: 182.5
E: 120.5; U: 10.2; I: 51.8
Y30-39P: 63.1
E: 23.5; U: 12.4; I: 27.2
P: 480.3
E: 390.9; U: 29.8; I: 59.6
P: 304.1
E: 242.8; U: 8.1; I: 53.2
Y40-49P: 49.4
E: 22.6; U: 7.1; I: 19.7
P: 602.3
E: 523.0; U: 28.1; I: 51.2
P: 202.2
E: 186.9; U: 5.1; I: 10.2
Y50-59P: 52.5
E: 22.7; U: 6.8; I: 23.0
P: 519.2
E: 423.7; U: 19.6; I: 75.9
P: 133.2
E: 122.8; U: 1.8; I: 8.6
Y60-69P: 85.3
E: 5.9; U: 1.3; I: 78.1
P: 494.7
E: 115.9; U: 5.0; I: 373.8
P: 109.4
E: 46.1; U: 0.6; I: 62.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK Slovenská republika 1996 demografická pyramída demograficky strom SK Slovenská republika demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10.

ostatné: Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika

susedia: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

podregióny: Slovensko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovenská republika - SK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .