qr kod na stranku

Západné Slovensko - SK02

regióny EÚ: Slovenská republika > Slovensko > Západné Slovensko


mapka Západné Slovensko SK02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212
podiel dlhodobo nezamestnaných202143,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202163
miera nezamestnanosti20214,7
miera zamestnanosti202172,6
počet obyvateľov20211 819 399
hustota obyvateľstva2019123
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,2
miera nezamestnanosti mladých202013
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201564,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,4
index demografickej závislosti202127,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,69

viac na wikipédii

demograficky strom SK02 Západné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko

nace_r2%
A20,32 %
B-E318,336 %
F73,78 %
G-I18621 %
J17,32 %
K152 %
L7,51 %
M_N44,55 %
O-Q189,521 %
R-U22,22 %
TOTAL895,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Slovensko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK02 Západné Slovensko demografická pyramída

ostatné: Slovensko, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský kraj

susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Nyugat-Dunantul, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredná morava

podregióny: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Slovensko - SK02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .