qr kod na stranku

Západné Slovensko – SK02

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Západné Slovensko


mapka Západné Slovensko SK02
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20233,69
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20235,46
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,46
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023100
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201564,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202265
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202373,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202010,2

Viac na wikipédii Wikidata Q696333 OpenStreetMap 946157 Západné Slovensko in English: SK02

Podregióny: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj


demograficky strom SK02 Západné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,6
miera nezamestnanosti mladých202013
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202351,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202435 908
počet nezamestnaných žienz apríla 202420 232
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 20248903

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Západné Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Západné Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK02-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A21,92 %B-E283,432 %
F82,69 %G-I212,824 %
J19,72 %K21,42 %
M_N45,25 %O-Q178,920 %
R-U19,92 %TOTAL891,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.806944e+06
hustota obyvateľstva2022121,9
index demografickej závislosti202329
demograficky strom SK02 Západné Slovensko demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko

Susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Nyugat-Dunantul, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredná Morava

Podregióny: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Slovensko – SK02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK02
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .