qr kod na stranku

Západné Slovensko – SK02

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Západné Slovensko


mapka Západné Slovensko SK02
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,93
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,48
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20225,52
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,89
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022110,26
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201564,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202163
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,3

Viac na wikipédii Wikidata Q696333 OpenStreetMap 946157 Západné Slovensko in English: SK02

Podregióny: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj


demograficky strom SK02 Západné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,1
miera nezamestnanosti mladých202013
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202258,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202338 852
počet nezamestnaných žienz júla 202322 881
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 20239373

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Západné Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Západné Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK02-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A24,43 %B-E300,333 %
F74,58 %G-I193,922 %
J21,92 %K14,22 %
M_N50,66 %O-Q190,921 %
R-U212 %TOTAL897,1100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovensko, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 812 542
hustota obyvateľstva2022122,3
index demografickej závislosti202228
demograficky strom SK02 Západné Slovensko demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Východné Slovensko

Susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Nyugat-Dunantul, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredná morava

Podregióny: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Slovensko – SK02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK02
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .