Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku - príklady dobrej praxe

Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti predstavujú monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku .pdf .epub autorov Miroslava Polláka a Michala Páleníka. Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku:

  • vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a 
  • nie ideálny stav životného prostredia.

Ambíciou je ukázať, že tieto dva problémy sa dajú riešiť naraz a synergicky. Ťažiskovou časťou je popis pozitívnych príkladov, ktoré spájajú dva dôležité fakty: zvyšovanie zamestnanosti a zlepšovanie životného prostredia. Aktivity v nej popísané sa vzťahujú najmä k zabráneniu klimatických zmien, k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, zníženiu emisií, zvýšeniu energetickej účinnosti, k účinnému odpadovému hospodárstvu, k zlepšenej kvalite vzduchu, ako aj obnove a udržaniu biodiverzity.

"Desiatky príkladov z celého Slovenska dokazujú, že komplexný prístup lokálnych ľudí má svoj efekt a dokáže zmysluplne zapojiť ľudí z marginalizovaných komunít, a tak zlepšiť ich život i životné prostredie," hovorí Miroslav Pollák.

Vytvorené zelené pracovné miesta majú lokálny charakter, teda nedajú sa ľahko preniesť mimo regiónu. Príklady však môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce a mimovládne neziskové organizácie. Pri ich realizácii sa ukázalo množstvo opakujúcich sa problémov, od finančných cez legislatívne až po sociálne. Záverečná časť sa preto venuje syntéze poznatkov a odporúčaniam pre hospodársku prax. Popisuje, ako dosiahnuť efektívnejšie a synergickejšie zlepšovanie životného prostredia a znižovanie nezamestnanosti.

"Pracovná integrácia nie je možná bez inkluzívneho trhu a komplexného prístupu. Prvé však stále nemá legislatívne ukotvenie a druhé nie je zo strany štátu financované," hovorí Michal Páleník, druhý autor.


Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti Vás pozývajú na tlačovú konferenciu, na ktorej predstavíme monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku. Uskutoční sa v piatok 12. 11. 2021 od 10:00.

  • miesto konania: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, pred budovou (v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke na 4. poschodí)
  • parkovanie v okolí FM UK v regulovanej parkovacej zóne a na parkovisku FM UK
  • čas: piatok 12. 11. 2021 od 10:00

Témy tlačovej konferencie:


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/predstavenie-inkluzia-romov-v-zelenej-ekonomike
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .