qr kod na stranku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku - príklady dobrej praxe

Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti pred­stavujú monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku .pdf .epub autorov Miroslava Polláka a Michala Páleníka. Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku:

  • vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a 
  • nie ideálny stav životného prostredia.

Ambíciou je ukázať, že tieto dva problémy sa dajú riešiť naraz a synergicky. Ťažiskovou časťou je popis pozitívnych príkladov, ktoré spájajú dva dôležité fakty: zvyšovanie zamestnanosti a zlepšovanie životného prostredia. Aktivity v nej popísané sa vzťahujú najmä k zabráneniu klimatických zmien, k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, zníženiu emisií, zvýšeniu energetickej účinnosti, k účinnému odpadovému hospodárstvu, k zlepšenej kvalite vzduchu, ako aj obnove a udržaniu biodiverzity.

"Desiatky príkladov z celého Slovenska dokazujú, že komplexný prístup lokálnych ľudí má svoj efekt a dokáže zmysluplne zapojiť ľudí z marginalizovaných komunít, a tak zlepšiť ich život i životné prostredie," hovorí Miroslav Pollák.

Vytvorené zelené pracovné miesta majú lokálny charakter, teda nedajú sa ľahko preniesť mimo regiónu. Príklady však môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce a mimovládne neziskové organizácie. Pri ich realizácii sa ukázalo množstvo opakujúcich sa problémov, od finančných cez legislatívne až po sociálne. Záverečná časť sa preto venuje syntéze poznatkov a odporúčaniam pre hospodársku prax. Popisuje, ako dosiahnuť efektívnejšie a synergickejšie zlepšovanie životného prostredia a znižovanie nezamestnanosti.

"Pracovná integrácia nie je možná bez inkluzívneho trhu a komplexného prístupu. Prvé však stále nemá legislatívne ukotvenie a druhé nie je zo strany štátu financované," hovorí Michal Páleník, druhý autor.


Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti Vás pozývajú na tlačovú konferenciu, na ktorej pred­stavíme monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku. Uskutoční sa v piatok 12. 11. 2021 od 10:00.

  • miesto konania: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, pred budovou (v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke na 4. poschodí)
  • parkovanie v okolí FM UK v regulovanej parkovacej zóne a na parkovisku FM UK
  • čas: piatok 12. 11. 2021 od 10:00

Témy tlačovej konferencie:


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/predstavenie-inkluzia-romov-v-zelenej-ekonomike
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .