qr kod na stranku

Životné minimum

Výška životného minima sa určuje každoročne k 1. júlu opatrením, ktorým sa pred­chádzajúce životné minimum zvýši o infláciu. Do apríla 2023 sa životné minimum mohlo zvýšiť aj o menej ako infláciu (v zákone sa merala dvoma spôsobmi, pričom sa vyberala nižšia valorizácia).

Životné minimum 268,88 € vplýva na viacero častí výpočtu daní, odvodov či dávok:

Nevplýva na výpočet samotnej dávky v hmotnej núdzi, iba na určenie samotného nároku. Nevplýva na odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.

Životné minimum síce priamo nevplýva na niektoré dávky a príspevky, avšak niektoré sú každoročne od 1. 1. valorizované rovnakým koeficientom ako životné minimum:

Životné minimum nemá vplyv na minimálne odvody živnostníkov, dotáciu hypoték, valorizáciu dôchodkov či príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

vývoj životného minima v stálych a bežných cenách kalkulacka/vyvoj-zm

Životné minimum pre jednu plnoletú osobu je 268,88 €. Oproti minulosti neprišlo k nárastu v stálych cenách, čo ilustruje graf aj v nasledujúca tabuľka:

Platí odŽivotné minimumŽM druhá dospelá osoba Neza­opatrené dieťa
odhad od 1. 7. 2024273,99 €191,14 €125,11 €
1. 7. 2023268,88 €187,57 €122,77 €
1. 7. 2022234,42 €163,53 €107,03 €
plná história

História vývoja životného minima.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 2.6, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 48.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/zivotne-minimum
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .