qr kod na stranku

Západopomoranské vojvodstvo – PL42

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión > Západopomoranské vojvodstvo


mapka Západopomoranské vojvodstvo PL42
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,14
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,96
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,17
podiel nezamestnanosti mužov a žien202179,49
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201148
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202164
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270

Viac na wikipédii Wikidata Q54188 OpenStreetMap 104401 Západopomoranské vojvodstvo in English: PL42

Podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński


demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,4
miera nezamestnanosti mladých201810,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201821,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202337 907
počet nezamestnaných žienz júla 202320 855
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202314 977

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Západopomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Západopomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL42-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A34,95 %B-E157,822 %
F629 %G-I183,126 %
J16,32 %K13,22 %
L10,31 %M_N41,56 %
O-Q171,724 %R-U23,83 %
TOTAL715,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 652 230
hustota obyvateľstva202275,9
index demografickej závislosti202129,3
demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severozápadný makroregión, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

Susedia: Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko

Podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Západopomoranské vojvodstvo – PL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .