Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Západopomoranské vojvodstvo - PL42

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI > Západopomoranské vojvodstvo


mapka Západopomoranské vojvodstvo PL42
vlajka Západopomoranské vojvodstvo PL42 erb Západopomoranské vojvodstvo PL42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201960
miera nezamestnanosti20203.4
miera zamestnanosti202066.9
počet obyvateľov20201 671 605
hustota obyvateľstva201976.6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202.92
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202010.43
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202.6
miera nezamestnanosti mladých201810.5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201148
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202012.7
index demografickej závislosti202028
podiel zamestnanosti mužov a žien202081.3
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020106.06

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo

nace_r2%
K12.82 %
A42.56 %
R-U254 %
M_N35.55 %
J11.52 %
TOTAL696.4100 %
F72.410 %
O-Q161.723 %
B-E143.521 %
G-I182.426 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západopomoranské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNO-ZACHODNI, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

susedia: Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko

podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Západopomoranské vojvodstvo - PL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42