qr kod na stranku

Západopomoranské vojvodstvo - PL42

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI > Západopomoranské vojvodstvo


mapka Západopomoranské vojvodstvo PL42
vlajka Západopomoranské vojvodstvo PL42 erb Západopomoranské vojvodstvo PL42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201821,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202164
miera nezamestnanosti20213,6
miera zamestnanosti202168,1
počet obyvateľov20211 664 056
hustota obyvateľstva201976,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,9
miera nezamestnanosti mladých201810,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201148
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,7
index demografickej závislosti202129,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,05

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo

nace_r2%
A37,55 %
B-E146,721 %
F65,29 %
G-I179,726 %
J13,92 %
K12,22 %
M_N43,56 %
O-Q164,824 %
R-U26,74 %
TOTAL700,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západopomoranské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNO-ZACHODNI, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

susedia: Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko

podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západopomoranské vojvodstvo - PL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .