qr kod na stranku

Západopomoranské vojvodstvo – PL42

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión > Západopomoranské vojvodstvo


mapka Západopomoranské vojvodstvo PL42
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20236,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,07
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20237,06
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien202176,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201148
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202265
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,1

Viac na wikipédii Wikidata Q54188 OpenStreetMap 104401 Západopomoranské vojvodstvo in English: PL42

Podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński


demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,3
miera nezamestnanosti mladých201810,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201821,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202441 512
počet nezamestnaných žienz marca 202422 165
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202415 177

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Západopomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Západopomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL42-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A34,55 %B-E159,321 %
F64,89 %G-I194,626 %
J20,63 %K12,82 %
M_N40,95 %O-Q184,625 %
R-U233 %TOTAL745,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Západopomoranské vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.589049e+06
hustota obyvateľstva202274,2
index demografickej závislosti202332,8
demograficky strom PL42 Západopomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severozápadný makroregión, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo

Susedia: Pomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko

Podregióny: Miasto Szczecin, Koszaliński, Szczecinecko-pyrzycki, Szczeciński

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Západopomoranské vojvodstvo – PL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL42, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL42
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .