qr kod na stranku

Rakúsko – AT

regióny EÚ: Rakúsko


mapka Rakúsko AT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,238
výdavky na APTP20210,643
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202317,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202313,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q47,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202311,2
pracujúci na čiastočný úväzok2023q430,63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q412,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q451,04
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q452,4
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202335 090
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202218,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202362,2
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021106,74
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q489,53
podiel nezamestnanosti mužov a žien202390,57
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q414,7
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q49,2
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q45,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023123
splátka verejného dlho ako % HDP20231,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202374,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,5

Viac na wikipédii Wikidata Q40 OpenStreetMap 16239 Rakúsko in English: AT

Podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko


demograficky strom AT Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q45
miera nezamestnanosti mladých2023q410,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q411,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q41,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q421,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko

NACE r2%NACE r2%
A139,73 %B-E803,818 %
F349,38 %G-I1083,324 %
J160,74 %K143,33 %
L41,41 %M_N444,610 %
O-Q1111,625 %R-U205,25 %
TOTAL4482,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rakúsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 122.0
E: 69.0; U: 14.4; I: 38.6
P: 554.0
E: 434.7; U: 27.8; I: 91.5
P: 378.8
E: 305.7; U: 14.9; I: 58.2
Y30-39P: 146.7
E: 92.2; U: 14.7; I: 39.8
P: 548.3
E: 477.8; U: 21.0; I: 49.5
P: 540.6
E: 487.8; U: 16.6; I: 36.2
Y40-49P: 154.2
E: 106.2; U: 12.3; I: 35.7
P: 572.0
E: 510.9; U: 18.5; I: 42.6
P: 450.1
E: 417.5; U: 9.6; I: 23.0
Y50-59P: 225.1
E: 138.0; U: 11.4; I: 75.7
P: 765.4
E: 636.0; U: 20.8; I: 108.6
P: 391.2
E: 346.1; U: 10.3; I: 34.8
Y60-69P: 242.6
E: 30.7; U: 2.1; I: 209.8
P: 599.9
E: 117.2; U: 3.6; I: 479.1
P: 252.6
E: 100.0; U: 3.1; I: 149.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom AT Rakúsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20239.104772e+06
hustota obyvateľstva2022109,6
index demografickej závislosti202329,6
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,7
miera náhrady miezd dôchodkami20230,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,59
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202118,4
demograficky strom AT Rakúsko demografická pyramída

Z wikipédie: Rakúsko, dlhý tvar Rakúska republika (nem. Österreich), je spolkový štát v strednej Európe s parlamentnou demokraciou. Krajina je od roku 1955, keď ju opustili vojská víťazných mocností druhej svetovej vojny, členom OSN a od roku 1995 členom Európskej únie.

Dejiny

Približne medzi rokmi 700 pred Kr. – 450 pred Kr. bola na území dnešného Rakúska halštatská kultúra. V rokoch 450 pred Kr. až zhruba do prelomu letopočtov tu žili Kelti (laténska kultúra). V 1. – 5.

Susedia: Slovensko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Slovinsko, Česko, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko

Podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Rakúsko – AT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RAT, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT