qr kod na stranku

Rakúsko - AT

regióny EÚ: Rakúsko


mapka Rakúsko AT
vlajka Rakúsko AT erb Rakúsko AT
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q21,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q227,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
miera nezamestnanosti2022q24,3
miera zamestnanosti2022q274,1
počet obyvateľov20218 932 664
hustota obyvateľstva2019107,6
výdavky na PTP ako percento HDP20204,007
výdavky na APTP20200,566
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q238,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202116,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202114,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q27,4
pracujúci na čiastočný úväzok2022q230,37
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q211,36
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q251,55
rozdiel v platoch mužov a žien202018,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202153,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,6
miera nezamestnanosti mladých2022q29,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q213,7
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q27,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q27,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q28,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q29,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q23,3
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,5
miera náhrady miezd dôchodkami20210,62
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,62
index demografickej závislosti202128,9
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q289,39
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q293,33
podiel miezd na HDP2022q253,3
splátka verejného dlho ako % HDP20211,1
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202130 057

viac na wikipédii

demograficky strom AT Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko

nace_r2%
L38,11 %
TOTAL4306100 %
J138,93 %
R-U182,54 %
F323,98 %
O-Q1080,925 %
K131,93 %
A160,84 %
B-E779,618 %
M_N422,510 %
G-I1046,924 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 123.3
E: 70.4; U: 19.7; I: 33.2
P: 576.4
E: 426.4; U: 34.6; I: 115.4
P: 374.7
E: 289.6; U: 15.6; I: 69.5
Y30-39P: 149.3
E: 87.2; U: 17.7; I: 44.4
P: 562.1
E: 474.4; U: 28.7; I: 59.0
P: 498.0
E: 449.0; U: 15.6; I: 33.4
Y40-49P: 154.2
E: 101.9; U: 12.5; I: 39.8
P: 606.4
E: 531.5; U: 20.3; I: 54.6
P: 414.4
E: 379.9; U: 11.7; I: 22.8
Y50-59P: 229.4
E: 141.6; U: 10.8; I: 77.0
P: 767.3
E: 615.1; U: 24.1; I: 128.1
P: 391.9
E: 349.9; U: 8.9; I: 33.1
Y60-69P: 237.5
E: 24.2; U: 1.4; I: 211.9
P: 551.8
E: 98.2; U: 3.5; I: 450.1
P: 231.1
E: 88.4; U: 2.0; I: 140.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT Rakúsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Rakúsko, dlhý tvar Rakúska republika (nem. Österreich), je spolkový štát v strednej Európe s parlamentnou demokraciou. Krajina je od roku 1955, keď ju opustili vojská víťazných mocností druhej svetovej vojny, členom OSN a od roku 1995 členom Európskej únie.

Dejiny

Približne medzi rokmi 700 pred Kr. – 450 pred Kr. bola na území dnešného Rakúska halštatská kultúra. V rokoch 450 pred Kr. až zhruba do prelomu letopočtov tu žili Kelti (laténska kultúra). V 1. – 5.

ostatné: Albánsko, Rakúsko

susedia: Slovenská republika, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Slovinsko, Česká republika, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko

podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Rakúsko - AT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .