qr kod na stranku

Rakúsko - AT

regióny EÚ: Rakúsko


mapka Rakúsko AT
vlajka Rakúsko AT erb Rakúsko AT
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q321,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021123
miera nezamestnanosti2022q34,8
miera zamestnanosti2022q374,7
počet obyvateľov20218 932 664
hustota obyvateľstva2019107,6
výdavky na PTP ako percento HDP20204,007
výdavky na APTP20200,566
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q339,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202116,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202114,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q38
pracujúci na čiastočný úväzok2022q329,86
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q311,27
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q350,59
rozdiel v platoch mužov a žien202018,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202153,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,6
miera nezamestnanosti mladých2022q310,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q315
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q38
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q39,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q310,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q311,2
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q33,3
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,5
miera náhrady miezd dôchodkami20210,62
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,62
index demografickej závislosti202128,9
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q389,11
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3100
podiel miezd na HDP2022q343,5
splátka verejného dlho ako % HDP20211,1
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202130 153

viac na wikipédii

demograficky strom AT Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko

nace_r2%
J138,93 %
R-U182,54 %
F323,98 %
K131,93 %
O-Q1080,925 %
A160,84 %
B-E779,618 %
M_N422,510 %
TOTAL4306100 %
L38,11 %
G-I1046,924 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 123.3
E: 70.4; U: 19.7; I: 33.2
P: 576.4
E: 426.4; U: 34.6; I: 115.4
P: 374.7
E: 289.6; U: 15.6; I: 69.5
Y30-39P: 149.3
E: 87.2; U: 17.7; I: 44.4
P: 562.1
E: 474.4; U: 28.7; I: 59.0
P: 498.0
E: 449.0; U: 15.6; I: 33.4
Y40-49P: 154.2
E: 101.9; U: 12.5; I: 39.8
P: 606.4
E: 531.5; U: 20.3; I: 54.6
P: 414.4
E: 379.9; U: 11.7; I: 22.8
Y50-59P: 229.4
E: 141.6; U: 10.8; I: 77.0
P: 767.3
E: 615.1; U: 24.1; I: 128.1
P: 391.9
E: 349.9; U: 8.9; I: 33.1
Y60-69P: 237.5
E: 24.2; U: 1.4; I: 211.9
P: 551.8
E: 98.2; U: 3.5; I: 450.1
P: 231.1
E: 88.4; U: 2.0; I: 140.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT Rakúsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Rakúsko, dlhý tvar Rakúska republika (nem. Österreich), je spolkový štát v strednej Európe s parlamentnou demokraciou. Krajina je od roku 1955, keď ju opustili vojská víťazných mocností druhej svetovej vojny, členom OSN a od roku 1995 členom Európskej únie.

Dejiny

Približne medzi rokmi 700 pred Kr. – 450 pred Kr. bola na území dnešného Rakúska halštatská kultúra. V rokoch 450 pred Kr. až zhruba do prelomu letopočtov tu žili Kelti (laténska kultúra). V 1. – 5.

ostatné: Albánsko, Rakúsko

susedia: Slovenská republika, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Slovinsko, Česká republika, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko

podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Rakúsko - AT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .