qr kod na stranku

Rakúsko – AT

regióny EÚ: Rakúsko


mapka Rakúsko AT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,238
výdavky na APTP20210,643
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202215,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202114,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q27,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q238,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202213
pracujúci na čiastočný úväzok2023q230,39
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q212,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q250,6
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q254,7
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202232 331
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202118,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202256
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021106,74
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q290
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q297,96
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q214,9
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q28,3
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q26
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q29,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021123
splátka verejného dlho ako % HDP20220,9
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q274,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,5

Viac na wikipédii Wikidata Q40 OpenStreetMap 16239 Rakúsko in English: AT

Podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko


demograficky strom AT Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q24,8
miera nezamestnanosti mladých2023q210
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q211,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q21
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q220,4

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko

NACE r2%NACE r2%
A157,24 %B-E804,218 %
F3678 %G-I1064,624 %
J159,84 %K139,13 %
L37,91 %M_N430,810 %
O-Q1086,124 %R-U195,64 %
TOTAL4442,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Rakúsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rakúsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 122.0
E: 69.0; U: 14.4; I: 38.6
P: 554.0
E: 434.7; U: 27.8; I: 91.5
P: 378.8
E: 305.7; U: 14.9; I: 58.2
Y30-39P: 146.7
E: 92.2; U: 14.7; I: 39.8
P: 548.3
E: 477.8; U: 21.0; I: 49.5
P: 540.6
E: 487.8; U: 16.6; I: 36.2
Y40-49P: 154.2
E: 106.2; U: 12.3; I: 35.7
P: 572.0
E: 510.9; U: 18.5; I: 42.6
P: 450.1
E: 417.5; U: 9.6; I: 23.0
Y50-59P: 225.1
E: 138.0; U: 11.4; I: 75.7
P: 765.4
E: 636.0; U: 20.8; I: 108.6
P: 391.2
E: 346.1; U: 10.3; I: 34.8
Y60-69P: 242.6
E: 30.7; U: 2.1; I: 209.8
P: 599.9
E: 117.2; U: 3.6; I: 479.1
P: 252.6
E: 100.0; U: 3.1; I: 149.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom AT Rakúsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20228 978 929
hustota obyvateľstva2022108,5
index demografickej závislosti202128,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q24,1
miera náhrady miezd dôchodkami20220,59
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,6
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202118,4
demograficky strom AT Rakúsko demografická pyramída

Z wikipédie: Rakúsko, dlhý tvar Rakúska republika (nem. Österreich), je spolkový štát v strednej Európe s parlamentnou demokraciou. Krajina je od roku 1955, keď ju opustili vojská víťazných mocností druhej svetovej vojny, členom OSN a od roku 1995 členom Európskej únie.

Dejiny

Približne medzi rokmi 700 pred Kr. – 450 pred Kr. bola na území dnešného Rakúska halštatská kultúra. V rokoch 450 pred Kr. až zhruba do prelomu letopočtov tu žili Kelti (laténska kultúra). V 1. – 5.

Susedia: Slovensko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Slovinsko, Česko, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko

Podregióny: Východné Rakúsko, Južné Rakúsko, Západné Rakúsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Rakúsko – AT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/AT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT