qr kod na stranku

Chorvátsko - HR

regióny EÚ: Chorvátsko


mapka Chorvátsko HR
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q46,8
miera nezamestnanosti mladých2022q416,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q413,5
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4124,59
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q42,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q436,8
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20202,83
výdavky na APTP20200,332
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20224,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20218,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q412,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20224,7
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2022q447,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202146,6
výška minimálnej mzdy v €2023q1700
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1981,08
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202215 227
Demografia
počet obyvateľov20223 862 305
hustota obyvateľstva202270,7
index demografickej závislosti202235,6
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202111,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202270,4
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q487,55
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2017q350
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q414,9
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q430,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q413,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
splátka verejného dlho ako % HDP20221,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q465,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q44,5
miera náhrady miezd dôchodkami20220,37
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,35

viac na wikipédii wikidata Q224 Chorvátsko in English: HR podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska

demograficky strom HR Chorvátsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko

nace_r2%
A100,16 %
B-E355,721 %
F126,37 %
G-I450,726 %
J57,33 %
K33,42 %
L6,60 %
M_N120,47 %
NRP8,30 %
O-Q376,722 %
R-U71,64 %
TOTAL1707,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chorvátsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.9
E: 4.4; U: 1.0; I: 8.5
P: 323.3
E: 192.6; U: 24.6; I: 106.1
P: 108.1
E: 74.7; U: 11.7; I: 21.7
Y30-39P: 33.0
E: 16.6; U: 3.5; I: 12.9
P: 338.1
E: 282.2; U: 22.0; I: 33.9
P: 180.1
E: 162.3; U: 9.5; I: 8.3
Y40-49P: 50.2
E: 27.6; U: 4.1; I: 18.5
P: 322.2
E: 271.3; U: 11.2; I: 39.7
P: 132.2
E: 124.1; U: 3.7; I: 4.4
Y50-59P: 97.2
E: 45.4; U: 4.4; I: 47.4
P: 361.3
E: 246.5; U: 16.0; I: 98.8
P: 99.6
E: 89.9; U: 1.1; I: 8.6
Y60-69P: 184.8
E: 17.2; U: 1.5; I: 166.1
P: 416.6
E: 87.5; U: 3.3; I: 325.8
P: 120.1
E: 43.7; U: 1.7; I: 74.7

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HR Chorvátsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Chorvátsko (chorv. Hrvatska), dlhý tvar Chorvátska republika, je juhoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora. Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991.

Poloha

Nachádza sa v juhovýchodnej Európe, na Balkánskom polostrove, na brehu Jadranského mora a na mnohých ostrovoch v Jadranskom mori. Patria mu dve tretiny kamenistého pobrežia Jadranského mora (polostrov Istria a Dalmácia).

Dejiny

Pozri aj: Dejiny Juhoslávie, Vojna v Chorvátsku
  • starovek: územie Chorvátska je osídlené ilýrskymi a keltskými kmeňmi
  • 1. storočie – 5. storočie: prevažne súčasťou Rímskej ríše
  • 6. storočie – 9.

susedia: Slovinsko, Čierna Hora, Srbsko, Maďarsko

podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Chorvátsko - HR, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .