qr kod na stranku

Chorvátsko – HR

regióny EÚ: Chorvátsko


mapka Chorvátsko HR
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,935
výdavky na APTP20210,556
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20224,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20218,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q210,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q237,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20224,7
pracujúci na čiastočný úväzok2023q23,21
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q22,7
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q23,79
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q246,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202247
výška minimálnej mzdy v €2023q3700
výška minimálnej mzdy v PPS2023q3969,37
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202215 227
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202111,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202270,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021107,63
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q288,3
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q2128
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2017q350
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q217,7
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2022q430,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q212,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
splátka verejného dlho ako % HDP20221,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q266
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2

Viac na wikipédii Wikidata Q224 OpenStreetMap 214885 Chorvátsko in English: HR

Podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska


demograficky strom HR Chorvátsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q25,7
miera nezamestnanosti mladých2023q217,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q211,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q21,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q227,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko

NACE r2%NACE r2%
A100,16 %B-E355,721 %
F126,37 %G-I450,726 %
J57,33 %K33,42 %
L6,60 %M_N120,47 %
NRP8,30 %O-Q376,722 %
R-U71,64 %TOTAL1707,1100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chorvátsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.9
E: 4.4; U: 1.0; I: 8.5
P: 323.3
E: 192.6; U: 24.6; I: 106.1
P: 108.1
E: 74.7; U: 11.7; I: 21.7
Y30-39P: 33.0
E: 16.6; U: 3.5; I: 12.9
P: 338.1
E: 282.2; U: 22.0; I: 33.9
P: 180.1
E: 162.3; U: 9.5; I: 8.3
Y40-49P: 50.2
E: 27.6; U: 4.1; I: 18.5
P: 322.2
E: 271.3; U: 11.2; I: 39.7
P: 132.2
E: 124.1; U: 3.7; I: 4.4
Y50-59P: 97.2
E: 45.4; U: 4.4; I: 47.4
P: 361.3
E: 246.5; U: 16.0; I: 98.8
P: 99.6
E: 89.9; U: 1.1; I: 8.6
Y60-69P: 184.8
E: 17.2; U: 1.5; I: 166.1
P: 416.6
E: 87.5; U: 3.3; I: 325.8
P: 120.1
E: 43.7; U: 1.7; I: 74.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 862 305
hustota obyvateľstva202270,7
index demografickej závislosti202235,6
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q24,2
miera náhrady miezd dôchodkami20220,37
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,35
doba dožitia 50‐ročného človeka202128,5
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202113,6
demograficky strom HR Chorvátsko demografická pyramída

Z wikipédie: Chorvátsko (chorv. Hrvatska), dlhý tvar Chorvátska republika, je juhoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora. Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991.

Poloha

Nachádza sa v juhovýchodnej Európe, na Balkánskom polostrove, na brehu Jadranského mora a na mnohých ostrovoch v Jadranskom mori. Patria mu dve tretiny kamenistého pobrežia Jadranského mora (polostrov Istria a Dalmácia).

Dejiny

Pozri aj: Dejiny Juhoslávie, Vojna v Chorvátsku
  • starovek: územie Chorvátska je osídlené ilýrskymi a keltskými kmeňmi
  • 1. storočie – 5. storočie: prevažne súčasťou Rímskej ríše
  • 6. storočie – 9.

Susedia: Slovinsko, Čierna Hora, Srbsko, Maďarsko

Podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Chorvátsko – HR, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HR


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR