qr kod na stranku

Chorvátsko – HR

regióny EÚ: Chorvátsko


mapka Chorvátsko HR
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,935
výdavky na APTP20210,556
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20236,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q48,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20235
pracujúci na čiastočný úväzok2023q43,54
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q42,99
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q44,15
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q449,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202247
výška minimálnej mzdy v €2024q1840
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11143,31
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202316 782
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202212,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202365,1
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021107,63
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,61
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4112,28
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202333,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q419,3
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2022q430,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
splátka verejného dlho ako % HDP20231,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202365,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2

Viac na wikipédii Wikidata Q224 OpenStreetMap 214885 Chorvátsko in English: HR

Podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska


demograficky strom HR Chorvátsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q46
miera nezamestnanosti mladých202319
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q414,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20232
podiel dlhodobo nezamestnaných202333,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko

NACE r2%NACE r2%
A74,45 %B-E317,420 %
F119,67 %G-I421,826 %
J62,24 %K29,32 %
L5,20 %M_N119,77 %
NRP11,21 %O-Q372,123 %
R-U69,84 %TOTAL1602,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chorvátsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.9
E: 4.4; U: 1.0; I: 8.5
P: 323.3
E: 192.6; U: 24.6; I: 106.1
P: 108.1
E: 74.7; U: 11.7; I: 21.7
Y30-39P: 33.0
E: 16.6; U: 3.5; I: 12.9
P: 338.1
E: 282.2; U: 22.0; I: 33.9
P: 180.1
E: 162.3; U: 9.5; I: 8.3
Y40-49P: 50.2
E: 27.6; U: 4.1; I: 18.5
P: 322.2
E: 271.3; U: 11.2; I: 39.7
P: 132.2
E: 124.1; U: 3.7; I: 4.4
Y50-59P: 97.2
E: 45.4; U: 4.4; I: 47.4
P: 361.3
E: 246.5; U: 16.0; I: 98.8
P: 99.6
E: 89.9; U: 1.1; I: 8.6
Y60-69P: 184.8
E: 17.2; U: 1.5; I: 166.1
P: 416.6
E: 87.5; U: 3.3; I: 325.8
P: 120.1
E: 43.7; U: 1.7; I: 74.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.850894e+06
hustota obyvateľstva202269
index demografickej závislosti202336,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,8
miera náhrady miezd dôchodkami20230,35
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,32
doba dožitia 50‐ročného človeka202128,5
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202113,6
demograficky strom HR Chorvátsko demografická pyramída

Z wikipédie: Chorvátsko (chorv. Hrvatska), dlhý tvar Chorvátska republika, je juhoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora. Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991.

Poloha

Nachádza sa v juhovýchodnej Európe, na Balkánskom polostrove, na brehu Jadranského mora a na mnohých ostrovoch v Jadranskom mori. Patria mu dve tretiny kamenistého pobrežia Jadranského mora (polostrov Istria a Dalmácia).

Dejiny

Pozri aj: Dejiny Juhoslávie, Vojna v Chorvátsku
  • starovek: územie Chorvátska je osídlené ilýrskymi a keltskými kmeňmi
  • 1. storočie – 5. storočie: prevažne súčasťou Rímskej ríše
  • 6. storočie – 9.

Susedia: Slovinsko, Čierna Hora, Srbsko, Maďarsko

Podregióny: Chorvátsko, Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Chorvátsko – HR, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHR, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR