qr kod na stranku

Chorvátsko - HR

regióny EÚ: Chorvátsko


mapka Chorvátsko HR
vlajka Chorvátsko HR erb Chorvátsko HR
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q32,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q332,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202064
miera nezamestnanosti2022q36,8
miera zamestnanosti2022q365,1
počet obyvateľov20214 036 355
hustota obyvateľstva201972,8
výdavky na PTP ako percento HDP20202,83
výdavky na APTP20200,332
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q339,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20214,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20218,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q313,7
pracujúci na čiastočný úväzok2022q34,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q32,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q36,85
rozdiel v platoch mužov a žien202011,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202162
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,1
miera nezamestnanosti mladých2022q321,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2017q350
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q321,6
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q238,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q314,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q311,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q34,6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2
miera náhrady miezd dôchodkami20210,38
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,37
index demografickej závislosti202133,3
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q386,12
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3149,09
podiel miezd na HDP2022q341,4
splátka verejného dlho ako % HDP20211,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202146,6
výška minimálnej mzdy v €2023q1700
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1981,08
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202114 658

viac na wikipédii

demograficky strom HR Chorvátsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko

nace_r2%
NRP5,80 %
J46,83 %
R-U70,64 %
F127,98 %
K35,92 %
O-Q364,722 %
A113,87 %
B-E353,221 %
M_N114,97 %
TOTAL1678,2100 %
L5,50 %
G-I43926 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chorvátsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.1
E: 2.0; U: 1.4; I: 9.7
P: 333.5
E: 184.6; U: 28.2; I: 120.7
P: 115.3
E: 78.2; U: 14.4; I: 22.7
Y30-39P: 30.8
E: 13.5; U: 3.7; I: 13.6
P: 340.5
E: 272.6; U: 24.1; I: 43.8
P: 186.8
E: 171.5; U: 9.1; I: 6.2
Y40-49P: 63.7
E: 33.7; U: 3.5; I: 26.5
P: 325.6
E: 267.9; U: 14.2; I: 43.5
P: 129.9
E: 121.2; U: 2.1; I: 6.6
Y50-59P: 117.0
E: 52.1; U: 3.5; I: 61.4
P: 360.9
E: 241.5; U: 11.9; I: 107.5
P: 94.6
E: 82.5; U: 1.7; I: 10.4
Y60-69P: 184.7
E: 17.2; U: 0.8; I: 166.7
P: 351.4
E: 62.6; U: 4.0; I: 284.8
P: 120.8
E: 36.3; U: 0.4; I: 84.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HR Chorvátsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Chorvátsko (chorv. Hrvatska), dlhý tvar Chorvátska republika, je juhoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora. Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991.

Poloha

Nachádza sa v juhovýchodnej Európe, na Balkánskom polostrove, na brehu Jadranského mora a na mnohých ostrovoch v Jadranskom mori. Patria mu dve tretiny kamenistého pobrežia Jadranského mora (polostrov Istria a Dalmácia).

Dejiny

Pozri aj: Dejiny Juhoslávie, Vojna v Chorvátsku
  • starovek: územie Chorvátska je osídlené ilýrskymi a keltskými kmeňmi
  • 1. storočie – 5. storočie: prevažne súčasťou Rímskej ríše
  • 6. storočie – 9.

ostatné: Maďarsko, Chorvátsko

susedia: Slovinsko, Čierna hora, Srbsko, Maďarsko

podregióny: Chorvátsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Chorvátsko - HR, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .