qr kod na stranku

Jadranska Hrvatska - HR03

regióny EÚ: Chorvátsko > Chorvátsko > Jadranska Hrvatska


mapka Jadranska Hrvatska HR03
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202132,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202060
miera nezamestnanosti20219,4
miera zamestnanosti202161,3
počet obyvateľov20211 369 176
hustota obyvateľstva201956
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,4
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20218,28
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,2
miera nezamestnanosti mladých202123,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201658,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,5
index demografickej závislosti202136,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,04
demograficky strom HR03 Jadranska Hrvatska podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Jadranska Hrvatska

nace_r2%
NRP1,90 %
J5,11 %
R-U29,15 %
F44,28 %
K10,42 %
O-Q108,920 %
A25,85 %
B-E87,816 %
M_N37,97 %
TOTAL536,8100 %
L20 %
G-I183,834 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Jadranska Hrvatska, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Jadranska Hrvatska

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HR03 Jadranska Hrvatska demografická pyramída

ostatné: Chorvátsko, Kontinentalna Hrvatska, Jadranska Hrvatska

susedia: Východné Slovinsko, Západné Slovinsko, Kontinentalna Hrvatska, Црна Гора

podregióny: Primorsko-goranska zupanija, Licko-senjska zupanija, Zadarska zupanija, Sibensko-kninska zupanija, Splitsko-dalmatínska župa, Istarska zupanija, Dubrovacko-neretvanska zupanija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Jadranska Hrvatska - HR03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .