qr kod na stranku

Západné Slovinsko - SI04

regióny EÚ: Slovinsko > Slovinsko > Západné Slovinsko


mapka Západné Slovinsko SI04
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,8
miera nezamestnanosti mladých20228,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202237,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202223,8
Demografia
počet obyvateľov20221 003 393
hustota obyvateľstva2022128,5
index demografickej závislosti202232,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,29
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202028,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021108
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275

wikidata Q7988304 Západné Slovinsko in English: SI04 podregióny: Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Goriška regija, Obalno-kraška regija

demograficky strom SI04 Západné Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovinsko

nace_r2%
A12,73 %
B-E97,720 %
F24,85 %
G-I104,222 %
J24,55 %
K14,63 %
L3,41 %
M_N55,812 %
NRP1,20 %
O-Q117,925 %
R-U245 %
TOTAL480,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovinsko, 2022 demograficky strom SI04 Západné Slovinsko demografická pyramída

ostatné: Slovinsko, Západné Slovinsko, Východné Slovinsko

susedia: Východné Slovinsko, Jadranska Hrvatska, Furlansko-Júlske Benátky, Korutánsko

podregióny: Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Goriška regija, Obalno-kraška regija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Slovinsko - SI04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .