qr kod na stranku

Západné Slovinsko - SI04

regióny EÚ: Slovinsko > Slovinsko > Západné Slovinsko


mapka Západné Slovinsko SI04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020106
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202173,1
počet obyvateľov20211 003 931
hustota obyvateľstva2019126,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,84
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202111,39
účasť na celoživotnom vzdelávaní202120,6
miera nezamestnanosti mladých202111,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202028,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,1
index demografickej závislosti202131,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,93
demograficky strom SI04 Západné Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovinsko

nace_r2%
NRP2,20 %
J23,85 %
R-U255 %
F23,65 %
K13,93 %
O-Q115,425 %
A112 %
B-E96,220 %
M_N57,112 %
TOTAL470,9100 %
L3,71 %
G-I9921 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Slovinsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Slovinsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SI04 Západné Slovinsko demografická pyramída

ostatné: Slovinsko, Západné Slovinsko, Východné Slovinsko

susedia: Východné Slovinsko, Jadranska Hrvatska, Furlansko-Júlske Benátky, Korutánsko

podregióny: Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Goriška regija, Obalno-kraška regija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Slovinsko - SI04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .