qr kod na stranku

Slovinsko - SI0

regióny EÚ: Slovinsko > Slovinsko


mapka Slovinsko SI0
vlajka Slovinsko SI0 erb Slovinsko SI0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202139,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202190
miera nezamestnanosti20214,8
miera zamestnanosti202171,4
počet obyvateľov20212 108 977
hustota obyvateľstva2019103,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202118,9
miera nezamestnanosti mladých202112,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202120,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,6
index demografickej závislosti202132,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,41

viac na wikipédii

demograficky strom SI0 Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko

nace_r2%
A39,24 %
B-E237,724 %
F52,55 %
G-I191,420 %
J37,64 %
K23,72 %
L5,51 %
M_N97,510 %
NRP4,70 %
O-Q239,525 %
R-U42,24 %
TOTAL971,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovinsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SI0 Slovinsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SI0 Slovinsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovinsko (slov. Slovenija), dlhý tvar Slovinská republika (slov. Republika Slovenija), je štát nachádzajúci sa v Európe na križovatke hlavných európskych kultúrnych a obchodných ciest. Hraničí na západe s Talianskom, na severe s Rakúskom, na severovýchode s Maďarskom, na juhovýchode s Chorvátskom a na juhozápade s Jadranským morom. Slovinsko má rozlohu 20 271 km2 a 2 095 036 obyvateľov. Je jedným z bývalých štátov Juhoslávie. Je to parlamentná republika, a je členom Európskej únie, Spojených národov a NATO. Hlavným a najväčším mestom je Ľubľana.

Slovinsko má prevažne hornatý terén s prevažne kontinentálnym podnebím, s výnimkou Slovinského prímoria, ktoré má stredozemné podnebie, a Júlskych Álp na severozápade, ktoré majú alpské podnebie. Zároveň sa na území Slovinska stretávajú Dináre a Panónska nížina. Je to krajina, ktorá sa vyznačuje významnou biologickou diverzitou, je jednou z najbohatších na vodu v Európe s hustou riečnou sieťou, bohatým vodným systémom a významnými krasovými podzemnými tokmi.

ostatné: Slovinsko, Slovinsko

susedia: Chorvátsko, Zadunajsko, Východné Rakúsko, NORD-EST, Južné Rakúsko

podregióny: Východné Slovinsko, Západné Slovinsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovinsko - SI0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .