qr kod na stranku

Regióny Európskej únie

Základné údaje o NUTS regiónoch Európy, Európskej únie, kandidátskych krajinách, potenciálnych kandidátskych krajinách a iných krajinách, ktoré zverejňujú štatistické údaje prostredníctvom Eurostatu. Zdrojom všetkých dát je Eurostat.

mapka Európska únia EU27_2020

Údaje sú o:

Jednotlivé európske regióny:

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Regióny Európskej únie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu

Európske združenie voľného obchodu

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu