qr kod na stranku

Regióny Európskej únie

mapka Európska únia EU27_2020

Základné údaje o NUTS regiónoch Európy, Európskej únie, kandidátskych krajinách, potenciálnych kandidátskych krajinách a iných krajinách, ktoré zverejňujú štatistické údaje prostredníctvom Eurostatu. Zdrojom všetkých dát je Eurostat.

Údaje sú o:

Európa a jej regióny v číslach

Jednotlivé európske regióny:

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Regióny Európskej únie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​R, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164

Európske združenie voľného obchodu

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu