qr kod na stranku

ZUID-NEDERLAND - NL4

regióny EÚ: Holandsko > ZUID-NEDERLAND


mapka ZUID-NEDERLAND NL4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020130
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202181,3
počet obyvateľov20213 689 821
hustota obyvateľstva2019515,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202114,73
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202164,67
účasť na celoživotnom vzdelávaní202124,2
miera nezamestnanosti mladých20217,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20219,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215
index demografickej závislosti202133,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,16
demograficky strom NL4 ZUID-NEDERLAND podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, ZUID-NEDERLAND

nace_r2%
NRP412 %
J67,53 %
R-U78,54 %
F86,74 %
K54,23 %
O-Q555,828 %
A52,43 %
B-E248,413 %
M_N248,813 %
TOTAL1964,4100 %
L13,11 %
G-I517,926 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ZUID-NEDERLAND, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ZUID-NEDERLAND

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL4 ZUID-NEDERLAND 1996 demografická pyramída demograficky strom NL4 ZUID-NEDERLAND demografická pyramída

ostatné: Holandsko, NOORD-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

susedia: Severné Porýnie-Vestfálsko, Valónsko, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, Flámsky región

podregióny: Severné Brabantsko, Limbursko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ZUID-NEDERLAND - NL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .