qr kod na stranku

Valónsko - BE3

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko


mapka Valónsko BE3
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20228,4
miera nezamestnanosti mladých202225
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,1
Demografia
počet obyvateľov20223 679 181
hustota obyvateľstva2022217,7
index demografickej závislosti202230
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,27
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202234,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202187
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202260

viac na wikipédii wikidata Q231 Valónsko in English: BE3 podregióny: Valónsky Brabant, Hennegavsko, Lutyšsko, Luxembourg (provincia), Namursko

demograficky strom BE3 Valónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsko

nace_r2%
A18,91 %
B-E169,812 %
F83,86 %
G-I291,521 %
J61,44 %
K40,93 %
L8,11 %
M_N144,410 %
O-Q533,938 %
R-U65,95 %
TOTAL1418,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsko, 2022 demograficky strom BE3 Valónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE3 Valónsko demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Región Brusel-hlavné mesto, Valónsko, Flámsky región

susedia: Flámsky región, Grand Est, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, ZUID-NEDERLAND, Severné Porýnie-Vestfálsko, Luxembursko, Porýnie-Falcko

podregióny: Valónsky Brabant, Hennegavsko, Lutyšsko, Luxembourg (provincia), Namursko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valónsko - BE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .