qr kod na stranku

Valónsko - BE3

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko


mapka Valónsko BE3
vlajka Valónsko BE3 erb Valónsko BE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202148,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202087
miera nezamestnanosti20218,9
miera zamestnanosti202159,6
počet obyvateľov20213 663 729
hustota obyvateľstva2019216,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,72
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202139,65
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,5
miera nezamestnanosti mladých202125,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202133,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219
index demografickej závislosti202129,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,47

viac na wikipédii

demograficky strom BE3 Valónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsko

nace_r2%
J53,94 %
R-U62,94 %
F89,86 %
K42,73 %
O-Q546,939 %
A17,91 %
B-E173,812 %
M_N14310 %
TOTAL1405,7100 %
L111 %
G-I263,819 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Valónsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Valónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE3 Valónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE3 Valónsko demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Brusel, Valónsko, Flámsky región

susedia: Flámsky región, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, ZUID-NEDERLAND, Severné Porýnie-Vestfálsko, Luxemburg, Porýnie-Falcko

podregióny: Valónsky Brabant, Hennegavsko, Lutyšsko, Luxembourg (provincia), Namursko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valónsko - BE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .