qr kod na stranku

Región Brusel-hlavné mesto – BE1

regióny EÚ: Belgicko > Región Brusel-hlavné mesto


mapka Región Brusel-hlavné mesto BE1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202315,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202319,09
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202311,93
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202327,87
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202381,55
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023108,82
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202349,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022196
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202361
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202034,3

Viac na wikipédii Wikidata Q240 OpenStreetMap 54094 Región Brusel-hlavné mesto in English: BE1

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad


demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202310,7
miera nezamestnanosti mladých202325,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20235
podiel dlhodobo nezamestnaných202347,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto

NACE r2%NACE r2%
B-E275 %F32,66 %
G-I104,720 %J26,75 %
K17,13 %L5,51 %
M_N101,819 %O-Q13125 %
R-U80,115 %TOTAL527,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto, 2023

Demografia

demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.253178e+06
hustota obyvateľstva20227660
index demografickej závislosti202318,8
demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto demografická pyramída

Ostatné: Belgicko, Flámsky región, Valónsko, Región Brusel-hlavné mesto

Susedia: Flámsky región

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Región Brusel-hlavné mesto – BE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RBE1, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1