qr kod na stranku

Región Brusel-hlavné mesto – BE1

regióny EÚ: Belgicko > Región Brusel-hlavné mesto


mapka Región Brusel-hlavné mesto BE1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202219,25
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,34
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202228,52
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,89
podiel nezamestnanosti mužov a žien202294,87
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202259,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021204
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202259,9

Viac na wikipédii Wikidata Q240 OpenStreetMap 54094 Región Brusel-hlavné mesto in English: BE1

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad


demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202211,5
miera nezamestnanosti mladých202231,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20226
podiel dlhodobo nezamestnaných202252,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto

NACE r2%NACE r2%
B-E30,86 %F286 %
G-I100,820 %J26,35 %
K19,24 %L5,91 %
M_N95,519 %O-Q128,225 %
R-U73,614 %TOTAL508,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto, 2022

Demografia

demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 228 655
hustota obyvateľstva20227577,1
index demografickej závislosti202219,2
demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto demografická pyramída

Ostatné: Belgicko, Flámsky región, Valónsko, Región Brusel-hlavné mesto

Susedia: Flámsky región

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Región Brusel-hlavné mesto – BE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/BE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1