qr kod na stranku

Región Brusel-hlavné mesto - BE1

regióny EÚ: Belgicko > Región Brusel-hlavné mesto


mapka Región Brusel-hlavné mesto BE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20226
podiel dlhodobo nezamestnaných202252,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021204
miera nezamestnanosti202211,5
miera zamestnanosti202259,9
počet obyvateľov20221 228 655
hustota obyvateľstva20227577,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,2
miera nezamestnanosti mladých202231,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202259,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,1
index demografickej závislosti202219,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,89

Región Brusel-hlavné mesto in English: BE1 podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto

nace_r2%
R-U73,614 %
B-E30,86 %
F286 %
G-I100,820 %
J26,35 %
K19,24 %
L5,91 %
M_N95,519 %
O-Q128,225 %
TOTAL508,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto, 2022 demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto 1996 demografická pyramída demograficky strom BE1 Región Brusel-hlavné mesto demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Región Brusel-hlavné mesto, Valónsko, Flámsky región

susedia: Flámsky región

podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Brusel-hlavné mesto - BE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .