qr kod na stranku

Brusel - BE1

regióny EÚ: Belgicko > Brusel


mapka Brusel BE1
vlajka Brusel BE1 erb Brusel BE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202155,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020205
miera nezamestnanosti202112,5
miera zamestnanosti202157,3
počet obyvateľov20211 226 329
hustota obyvateľstva20197526,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,52
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202128,67
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,6
miera nezamestnanosti mladých202130,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202147,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,7
index demografickej závislosti202119,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,93
demograficky strom BE1 Brusel podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Brusel

nace_r2%
J29,46 %
R-U6914 %
F255 %
K17,74 %
O-Q130,427 %
B-E28,96 %
M_N85,118 %
TOTAL479,3100 %
L4,81 %
G-I88,719 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Brusel, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Brusel

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE1 Brusel 1996 demografická pyramída demograficky strom BE1 Brusel demografická pyramída

ostatné: Belgicko, Brusel, Valónsko, Flámsky región

susedia: Flámsky región

podregióny: Región Brusel-hlavné mesto

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Brusel - BE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .