qr kod na stranku

Región Brusel-hlavné mesto – BE10

regióny EÚ: Belgicko > Región Brusel-hlavné mesto > Región Brusel-hlavné mesto


mapka Región Brusel-hlavné mesto BE10
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202219,25
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,34
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202228,52
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,89
podiel nezamestnanosti mužov a žien202294,87
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202259,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022196
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202259,9

Viac na wikipédii Wikidata Q240 OpenStreetMap 54094 Región Brusel-hlavné mesto in English: BE10

Podregióny: Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad


demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202211,5
miera nezamestnanosti mladých202231,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20226
podiel dlhodobo nezamestnaných202252,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto

NACE r2%NACE r2%
B-E30,86 %F286 %
G-I100,820 %J26,35 %
K19,24 %L5,91 %
M_N95,519 %O-Q128,225 %
R-U73,614 %TOTAL508,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto, 2022

Demografia

demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.253178e+06
hustota obyvateľstva20227660
index demografickej závislosti202318,8
demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto demografická pyramída

Ostatné: Región Brusel-hlavné mesto, Región Brusel-hlavné mesto

Susedia: Flámsky Brabant

Podregióny: Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Región Brusel-hlavné mesto – BE10, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RBE10, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE10