qr kod na stranku

Región Brusel-hlavné mesto - BE10

regióny EÚ: Belgicko > Brusel > Región Brusel-hlavné mesto


mapka Región Brusel-hlavné mesto BE10
vlajka Región Brusel-hlavné mesto BE10 erb Región Brusel-hlavné mesto BE10
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202155,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021204
miera nezamestnanosti202112,5
miera zamestnanosti202157,3
počet obyvateľov20211 226 329
hustota obyvateľstva20197526,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,6
miera nezamestnanosti mladých202130,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202147,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,7
index demografickej závislosti202119,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,93

viac na wikipédii

demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto

nace_r2%
B-E28,96 %
F255 %
G-I88,719 %
J29,46 %
K17,74 %
L4,81 %
M_N85,118 %
O-Q130,427 %
R-U6914 %
TOTAL479,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Región Brusel-hlavné mesto, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Región Brusel-hlavné mesto

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto 1996 demografická pyramída demograficky strom BE10 Región Brusel-hlavné mesto demografická pyramída

ostatné: Brusel, Región Brusel-hlavné mesto

susedia: Flámsky Brabant

podregióny: Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Brusel-hlavné mesto - BE10, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE10


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE10
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .