qr kod na stranku

Flámsky Brabant - BE24

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Flámsky Brabant


mapka Flámsky Brabant BE24
vlajka Flámsky Brabant BE24 erb Flámsky Brabant BE24
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202139,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021123
miera nezamestnanosti20214,1
miera zamestnanosti202167,8
počet obyvateľov20211 163 186
hustota obyvateľstva2019544,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,8
miera nezamestnanosti mladých202120
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201924,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,4
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,76

viac na wikipédii

demograficky strom BE24 Flámsky Brabant podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky Brabant

nace_r2%
A2,30 %
B-E37,98 %
F24,35 %
G-I107,321 %
J30,16 %
K26,95 %
L5,31 %
M_N75,215 %
O-Q173,534 %
R-U22,44 %
TOTAL505,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Flámsky Brabant, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Flámsky Brabant

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE24 Flámsky Brabant 1996 demografická pyramída demograficky strom BE24 Flámsky Brabant demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Západné Flámsko, Antverpy, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant

susedia: Antverpy, Región Brusel-hlavné mesto, Valónsky Brabant, Limbursko, Lutyšsko, Hennegavsko, Východné Flámsko

podregióny: Arr. Halle-Vilvoorde, Arr. Leuven

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Flámsky Brabant - BE24, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE24


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE24
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .