qr kod na stranku

Východné Flámsko - BE23

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Východné Flámsko


mapka Východné Flámsko BE23
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222
miera nezamestnanosti mladých20228,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202215
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,2
Demografia
počet obyvateľov20221 545 469
hustota obyvateľstva2022518,4
index demografickej závislosti202231,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,64
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202018,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021112
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,7

viac na wikipédii wikidata Q1114 OpenStreetMap 53135 Východné Flámsko in English: BE23 podregióny: Arr. Aalst, Arr. Dendermonde, Arr. Eeklo, Arr. Gent, Arr. Oudenaarde, Arr. Sint-Niklaas

demograficky strom BE23 Východné Flámsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Flámsko

nace_r2%
A81 %
B-E114,615 %
F47,56 %
G-I145,720 %
J30,84 %
K28,74 %
L5,91 %
M_N91,512 %
O-Q245,833 %
R-U26,44 %
TOTAL744,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Flámsko, 2022 demograficky strom BE23 Východné Flámsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE23 Východné Flámsko demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Antverpy, Limbursko, Flámsky Brabant, Západné Flámsko, Východné Flámsko

susedia: Hennegavsko, Západné Flámsko, Antverpy, Flámsky Brabant, Zéland

podregióny: Arr. Aalst, Arr. Dendermonde, Arr. Eeklo, Arr. Gent, Arr. Oudenaarde, Arr. Sint-Niklaas

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Flámsko - BE23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .