qr kod na stranku

Východné Flámsko - BE23

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Východné Flámsko


mapka Východné Flámsko BE23
vlajka Východné Flámsko BE23 erb Východné Flámsko BE23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020107
miera nezamestnanosti20212,8
miera zamestnanosti202173,9
počet obyvateľov20211 533 876
hustota obyvateľstva2019512,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,88
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202137,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,7
miera nezamestnanosti mladých202111
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202018,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,3
index demografickej závislosti202131,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,5

viac na wikipédii

demograficky strom BE23 Východné Flámsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Flámsko

nace_r2%
J34,35 %
R-U20,43 %
F48,67 %
K29,14 %
O-Q243,233 %
A7,81 %
B-E115,916 %
M_N78,911 %
TOTAL729,8100 %
L5,91 %
G-I145,720 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Flámsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východné Flámsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE23 Východné Flámsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE23 Východné Flámsko demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Antverpy, Západné Flámsko, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant

susedia: Hennegavsko, Západné Flámsko, Antverpy, Flámsky Brabant, Zéland

podregióny: Arr. Aalst, Arr. Dendermonde, Arr. Eeklo, Arr. Gent, Arr. Oudenaarde, Arr. Sint-Niklaas

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Flámsko - BE23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .