qr kod na stranku

Západné Flámsko - BE25

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Západné Flámsko


mapka Západné Flámsko BE25
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,7
miera nezamestnanosti mladých202210,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202221
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210
Demografia
počet obyvateľov20221 210 822
hustota obyvateľstva2022383,5
index demografickej závislosti202239,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,98
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202127,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,9

viac na wikipédii wikidata Q1113 OpenStreetMap 416271 Západné Flámsko in English: BE25 podregióny: Arr. Brugge, Arr. Diksmuide, Arr. Ieper, Arr. Kortrijk, Arr. Oostende, Arr. Roeselare, Arr. Tielt, Arr. Veurne

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Flámsko

nace_r2%
A6,81 %
B-E9818 %
F40,17 %
G-I131,524 %
J11,92 %
K9,72 %
L3,31 %
M_N5510 %
O-Q170,431 %
R-U20,24 %
TOTAL546,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Flámsko, 2022 demograficky strom BE25 Západné Flámsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE25 Západné Flámsko demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Antverpy, Limbursko, Flámsky Brabant, Západné Flámsko, Východné Flámsko

susedia: Hennegavsko, Východné Flámsko, Nord-Pas-de-Calais, Zéland

podregióny: Arr. Brugge, Arr. Diksmuide, Arr. Ieper, Arr. Kortrijk, Arr. Oostende, Arr. Roeselare, Arr. Tielt, Arr. Veurne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Flámsko - BE25, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE25


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE25
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .