qr kod na stranku

Západné Flámsko - BE25

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Západné Flámsko


mapka Západné Flámsko BE25
vlajka Západné Flámsko BE25 erb Západné Flámsko BE25
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202119,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020114
miera nezamestnanosti20213,6
miera zamestnanosti202171,9
počet obyvateľov20211 205 101
hustota obyvateľstva2019380,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,08
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202141,01
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,3
miera nezamestnanosti mladých202112,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202127,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,1
index demografickej závislosti202138,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,54

viac na wikipédii

demograficky strom BE25 Západné Flámsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Flámsko

nace_r2%
J12,82 %
R-U18,63 %
F39,87 %
K9,52 %
O-Q177,233 %
A6,71 %
B-E9518 %
M_N45,89 %
TOTAL535,9100 %
L3,71 %
G-I126,824 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Flámsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Flámsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE25 Západné Flámsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE25 Západné Flámsko demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Antverpy, Západné Flámsko, Limbursko, Východné Flámsko, Flámsky Brabant

susedia: Hennegavsko, Východné Flámsko, Nord-Pas-de-Calais, Zéland

podregióny: Arr. Brugge, Arr. Diksmuide, Arr. Ieper, Arr. Kortrijk, Arr. Oostende, Arr. Roeselare, Arr. Tielt, Arr. Veurne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Flámsko - BE25, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE25


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE25
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .