qr kod na stranku

Limbursko - BE22

regióny EÚ: Belgicko > Flámsky región > Limbursko


mapka Limbursko BE22
vlajka Limbursko BE22 erb Limbursko BE22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202168,4
počet obyvateľov2021883 228
hustota obyvateľstva2019367,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,8
miera nezamestnanosti mladých20219,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201923,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,7
index demografickej závislosti202133
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,86

viac na wikipédii

demograficky strom BE22 Limbursko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko

nace_r2%
A4,71 %
B-E6016 %
F30,38 %
G-I85,522 %
J15,24 %
K6,62 %
M_N41,711 %
O-Q127,833 %
R-U12,93 %
TOTAL386,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Limbursko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Limbursko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE22 Limbursko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE22 Limbursko demografická pyramída

ostatné: Flámsky región, Limbursko, Západné Flámsko, Antverpy, Východné Flámsko, Flámsky Brabant

susedia: Lutyšsko, Antverpy, Flámsky Brabant, Limbursko, Severné Brabantsko

podregióny: Arr. Hasselt, Arr. Maaseik, Arr. Tongeren

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Limbursko - BE22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .