qr kod na stranku

Horné Rakúsko - AT31

regióny EÚ: Rakúsko > Západné Rakúsko > Horné Rakúsko


mapka Horné Rakúsko AT31
vlajka Horné Rakúsko AT31 erb Horné Rakúsko AT31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021126
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202176,3
počet obyvateľov20211 495 608
hustota obyvateľstva2019126,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,6
miera nezamestnanosti mladých20217,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20219,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,6
index demografickej závislosti202128,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,58

viac na wikipédii

demograficky strom AT31 Horné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Horné Rakúsko

nace_r2%
A36,55 %
B-E195,326 %
F51,17 %
G-I175,723 %
J18,42 %
K20,43 %
M_N64,28 %
O-Q169,122 %
R-U22,43 %
TOTAL755,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Horné Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Horné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT31 Horné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT31 Horné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Západné Rakúsko, Horné Rakúsko, Tirolsko, Vorarlbersko, Salzbursko

susedia: Juhozápad, Dolné Bavorsko, Horné Bavorsko, Štajersko, Salzbursko, Dolné Rakúsko

podregióny: Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf, Traunviertel

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Horné Rakúsko - AT31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .