Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Podpora mobility zo strany zamestnávateľov: uskladnenie bicyklov

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť možnosti na parkovanie bicyklov svojich zamestnancov, a to nielen počas týždňa mobility. Výrazná časť však túto povinnosť ignoruje.

Európsky týždeň mobility je kampaň o udržateľnej mestskej mobilite. Jedným zo spôsobov zlepšenia udržateľnosti mobility je podpora dochádzania bicyklom do práce. Jedným z problémov, s ktorým sa ľudia dochádzajúci na bicykli stretávajú, je možnosť bezpečného uskladnenia svojho bicykla v robote. Zákonník práce na tento problém pamätá a už desiatky rokov dáva povinnosť zamestnávateľom zabezpečiť uskladnenie bicyklov. Podľa § 151 odseku 3 zákonníka práce má túto povinnosť nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči všetkým ostatným osobám činným na jeho pracoviskách (najmä vyslaní pracovníci alebo pracovníci ADZ).

Ignorovanie tejto povinnosti má negatívne dôsledky pre zamestnávateľa. Podľa §193 zákonníka práce preberá hmotnú zodpovednosť za uskladnené bicykle aj v prípade, že túto povinnosť vytvorenia možností uskladnenia bicyklov neponúka. Je preto v záujme zamestnávateľa pripraviť pohodlné a bezpečné miesto na uskladnenie bicyklov.

značka bicykel znacka-bicykel

Plnenie si tejto povinnosti zamestnávateľmi výrazne zaostáva za ideálom. Z trinástich slovenských ministerstiev si v roku 2014 túto povinnosť neplnilo 7 ministerstiev, rok pred tým 9. Preto, nielen v rámci týždňa mobility, vyzývame verejné i súkromné inštitúcie aby plnili povinnosť zabezpečenia miesta na uskladnenia bicyklov a umožnili tak svojim zamestnancom zdravý, ekologický a ekonomický spôsob dopravy do zamestnania.

Inštitút zamestnanosti sa celý rok zapája do európskeho týždňa mobility. Pracovníci i návštevníci majú možnosť uskladniť svoje bicykle v našich priestoroch.

ikona Dochádzanie za prácou

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje dva príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie za prácou na území Slovenska: Príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na dopravu do zamestnania. Oba tieto príspevky majú značné nedostatky.. . .


podobné správy: §53 Príspevok na dochádzku za prácou , §53b Príspevok na dopravu do zamestnania , §53a Príspevok na podporu mobility za prácou , Dochádzanie za prácou , Európsky týždeň mobility


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/spravy/povinnost-zamestnavatela-uskladnit-bicykle

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%