qr kod na stranku

Jednoduchšie verejné povinnosti

Štát a verejný sektor kladú množstvo povinností občanom i podnikateľom, pričom za nedodržanie týchto povinností vznikajú voči nim sankcie. V dnešnej dobe elektronizácie verejnej správy sú tieto povinnosti často zbytočné. Kataster môže posúvať dáta potrebné na výpočet dane z nehnuteľností obciam (t. j. občan nemusí zostavovať daňové priznanie z nehnuteľností), potenciálny poberateľ dávok by nemusel dokladovať všetky príjmy (štát ich už vo svojich informačných systémoch má) a pod. Odstránením týchto duplicitných povinností by sa znížila šanca, že ľudia omylom nesplnia určité povinnosti, a tým im vzniknú sankcie.

Naneštastie, služby e-governmentu nenapĺňajú svoj potenciál. Jednotlivé projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) sa často realizujú bez zákonných podkladov (zákony sa prispôsobujú výsledkom projektov namiesto prípravy projektov na základe cieľov daných zákonom), výsledky projektov často znemožňujú prístup k službám desiatkam percent obyvateľov na základe používaného operačného systému (napr. katastrálny portál, ZEP), čo je v príkrom rozpore so zákonom 275/2006 Z. z. Dôsledkom je až odopretie možnosti podnikať či nakladať s majetkom.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/jednoduchsie-verejne-povinnosti
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .