qr kod na stranku

Inkluzívne verejné obstarávanie

Inkluzívne verejné obstarávanie, ako súčasť inkluzívneho zamestnávania, je typ verejného obstarávania, ktorý obsahuje integračnú sumu. Doplnenie integračnej sumy do podmienok zákazky zabezpečí, že túto sumu dostanú ľudia z cieľovej skupiny ako mzdu.

Verejné inštitúcie budú realizovať inkluzívne verejné obstarávania, keďže budú mať v rozpočte viazané financie na tento typ obstarávania. Je už na ich zvážení, akú výšku integračnej sumy dajú do konkrétneho verejného obstarávania – jednak aby bola realistická a dvak aby sa vyčerpal ich rozpočet a nemuseli vracať financie do štátneho rozpočtu.

Zákon o verejnom obstarávaní spresní, že:

  • integračná suma môže byť vo verejnom obstarávaní,
  • že automaticky bude osobitnou podmienkou zmluvy,
  • že ak dodávateľ túto podmienku nesplní, sankcie budú v každom obstarávaní rovnaké.

Zákon o VO tiež spresní, že sociálnym hľadiskom je aj uvedenie integračnej sumy, ak pred­stavuje aspoň 400 000 € alebo aspoň 5 % pred­pokladanej hodnoty zákazky (pravdepodobne v § 2 ods) 5 písm p).


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivne-verejne-obstaravanie
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .