qr kod na stranku

Sociálne podniky

Sociálne podniky a sociálnu ekonomiku opisuje zákon z 13. marca 2018.

Špeciálnym prípadom subjektu sociálnej ekonomiky sú registrované sociálne podniky. Na priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku je potrebné splnenie viacerých podmienok. Viac o sociálnych podnikoch aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Z pohľadu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných sú zaujímavé integračné sociálne podniky. V súčasnosti je na Slovensku 584 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 566 integračných podnikov a 18 všeobecných registrovaných sociálnych podnikov.

vývoj počtu sociálnych podnikov iz-pocet-socialnych-podnikov

V súčasnosti je na Slovensku 584 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 566 integračných podnikov a 18 všeobecných registrovaných sociálnych podnikov. Prvý získal štatút registrovaného sociálneho podniku 17. 9. 2018, ku koncu roka 2018 ich bolo iba 7. Koncom roka 2019 47 a koncom roka 2020 ich bolo 238. Približne štvrtina sociálnych podnikov sa nachádza tam, kde ich najviac treba – v najmenej rozvinutých okresoch. Nasledujúca tabuľka ukazuje priemerný počet sociálnych podnikov v jednotlivých krajoch a rokoch.

regiónBATTTNNRZABBPOKENRO12NRO20SR
2018879711131311122079
2019879,177,3311,8313,0813,5815,3313,4222,6785,33
202011,0815,6727,0814,6726,7529,422652,9229,8356,25203,58
202124,1736,3358,2527,1767,9262,835384,3355,83101,33414
202233,6751,4273,8340102,589,1771,5887,3379,58125,75549,5
2023355277,5841,67104,2593,2575,6785,4281,08126,42564,83
20243553,27946,41069779,889,685,8131,2586

Poznámka: priemerný počet sociálnych podnikov v mesiacoch daného roku, preto sú niektoré čísla desatinné.

Financovanie sociálnych podnikov

Sociálne podniky, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, majú zníženú sadzbu DPH na 10 %.

Integračné sociálne podniky môžu získať umiestňovací príspevok. Je určený pre prípady, keď sa podarí umiestniť zamestnanca integračného sociálneho podniku na otvorenom trhu práce. V roku 2019 ho získali traja zamestnanci, v roku 2020 jeden.

Horšiu situáciu zamestnancov integračných podnikov má kompenzovať vyrovnávací príspevok. Umožňuje financovať časť miezd zamestnancov z cieľovej skupiny. V roku 2020 ho poberalo 1 654 zamestnancov a mal celkový objem 3,5 mil. €.

Verejné obstarávanie

Sociálne podniky majú v zákone o verejnom obstarávaní určité zvýhodnenia, ktoré majú jednak zvýšiť celkový objem financií určených pre ľudí vzdialených od trhu práce, ako i zabezpečiť, aby sa sociálne podniky vedeli k týmto zákazkám reálne dostať.

Sociálne podniky majú niekoľko výnimiek v zákone o verejnom obstarávaní. V niektorých prípadoch môže obstarávateľ zadávať zákazky priamo.

Väčší verejní obstarávatelia, teda tí, čo realizujú viac ako 10 verejných obstarávaní ročne, sú povinní v 6 % verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko. Cieľom tejto právnej úpravy je zvýšiť objem služieb objednávaných so sociálnym či environmentálnym hľadiskom.

Verejný obstarávateľ môže obmedziť právo účasti vo verejnom obstarávaní iba na integračné podniky. Integračné sociálne podniky sú v podobnom postavení ako chránené dielne pre potreby zadávania náhradného plnenia. Cieľom je, aby o tieto verejné zákazky súťažili iba podniky s porovnateľným fungovaním a zamestnancami.

Verejní obstarávatelia tiež môžu preferovať nie najnižšiu cenu, ale aj iné kritériá.

História

Od 1. januára 2012 do 1. mája 2013 existovala podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku podľa § 50b. Bol zrušený zákonom 96/2013 Z. z.

Od 15. decembra 2015 existoval § 50a Subjekt sociálnej ekonomiky. Zaviedol ho zákon 336/2015 Z. z. Bol zrušený zákonom 112/2018 Z. z. od 1. 5. 2018.


https://www.iz.sk/socialne-podniky
ikona Sociálne podniky

Sociálne podniky

Sociálne podniky a ich vývoj na Slovensku.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .