Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Aktivačná činnosť

Aktivačná činnosť (volané aj aktivačné práce) sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. Najkrajším dôkazom je asi táto reportáž z novembra 2008, ktorá ukazuje ako pri aktivačnej činnosti vzniká rozdiel medzi papierom a realitou:

V reportáži našli obec Včelince (okres Rimavská Sobota), v ktorej sa aktivizovalo na aktivačnej činnosti vyše 100 ľudí. Akurát ich nikde nebolo vidno... Samozrejme na papieri bolo všetko v poriadku, prezenčné listiny o aktivačnej práci podpísané, a preto tam kontrola nikdy nebola. Na druhý deň pri ohlásenej návšteve bola situácia úplne iná...

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky vydal štúdiu, v ktorej štatisticky dokazuje neefektívnosť aktivačných prác a absolventskej praxe.

Aktivačná činnosť má veľa slabých stránok ale žiadne silné. Najhoršie je, že aktivačné práce sú živnou pôdou pre korupčné správanie, nielen v praxi ale už svojím nastavením.

Prečo sú aktivačné práce zlé

Od roku 2007 sa snažíme o zmenu aktivačných prác, aby sa aspoň vzdialene podobali práci a zamestnaniu. V súčasnosti nemá aktivačná činnosť so zamestnaním nič spoločné:

  • nie je to zamestnanecký pomer
  • ide o prácu 10 resp. 20 hodín týždenne (aj keď iba 2,7% pracujúcich pracuje na iný ako plný pracovný uväzok)
  • miesto práce je v tej istej obci ako je miesto bydliska (aj keď na otvorenom trhu treba dochádzať do zamestnania)
  • odkázanosť na jediného zamestnávateľa (ak chce ísť človek na aktivačné práce, existuje jediná osoba, čo mu to vie umožniť: starosta; neexistuje konkurencia zamestnávateľov)
  • závislosť zamestnávateľa od svojich zamestnancov (aktivační pracovníci sú voliči starostu; ak ich je dostatok, vedia ovplyvniť výsledok komunálnych volieb)
  • absencia kontroly výstupov (keďže má zamestnávateľ ľudí zadarmo, aj keď ich nepotrebuje, nekontroluje, čo robia; toto má za dôsledok neefektivitu a stratu pracovných návykov)

Návrh

Na riešenie tejto problematiky Inštitút zamestnanosti navrhuje zaviesť inkluzívny trh. Podstatná zmena, ktorú navrhujeme je uzatváranie tejto zmluvy ako štandardnej pracovno-právnej zmluvy podľa zákonníka práce, odstránenie priameho vplyvu starostu na príjem svojich voličov a jednoduché rozšírenie na iné organizácie (ministerstvá, lesy, ...).

Správy o aktivačných prácach

23.08.2018 (link) : Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 417/2013 Z.z. z 26. novembra 2013, aktuálne znenie . . .

10.12.2017 (link) : Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi . . .

01.08.2017 (link) : Paragraf §52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : Paragraf §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj zákona o službách zamestnanosti . . .

12.01.2012 (link) : Nastavenie absolventskej praxe podľa zákona o službách zamestnanosti je veľmi zlé a priam navádza na jeho zneužívanie . . .

26.09.2011 (link) : O aktivačných prácach piše Inštitút zamestnanosti už dlhšie. Avšak rôzne názory o aktivačnej činnosti píšu aj iní zainteresovaní. Tu je priebežne dopĺňaný zoznam . . .

26.09.2011 (link) : Aktivačná činnosť, ako každý iný nástroj aktivnej politiky trhu práce, má svoje slabé aj silné stránky. Preto sme pripravili SWOT analýzu, ktorá popisuje (ne)výhody aktivačných prác. Slabých stránok je veľa, ale silných nie . . .

08.09.2011 (link) : Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené . . .

27.06.2011 (link) : Inštitút finančnej politiky vydal štúdiu, ktorá deklaruje veľku neefektívnosť aktivačných prác . . .

01.12.2009 (link) : Predĺženie možnosti zúčastňovať sa na aktivačných prácach pre dlhodobo nezamestnaných je pre slovenských trh práce krokom späť. Predĺženie v rôznych podobách navrhujú súbežne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Návrhu na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti, ktorým by sa mala v stredu zaoberať vláda . . .

26.08.2008 (link) : Zriaďovanie sociálnych podnikov považuje Inštitút zamestnanosti za dobrú náhradu za aktivačné práce, ktoré nezamestnaní doteraz vykonávali ako prostriedok na udržanie pracovných návykov . . .

27.08.2007 (link) : V oblasti aktivačných prác, ako najvyužívanejšieho nástroja aktívnej politiky trhu práce, je niekoľko oblastí, ktoré radikálne znižujú účinnosť a napĺňanie cieľa tohto nástroja. Na naplnenie cieľa aktivačných činností, Inštitút zamestnanosti navrhuje zazmluvniť aktivačné práce ako štandardný pracovno-právny pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a obcou. Túto pripomienku Inštitút zamestnanosti podal ako zásadnú . . .


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace

Aktuálne štatistiky

September 2018: počet UoZ na úradoch práce: 179123, z toho 70589 dlhodobo, miera 6.5% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.3% (12.1%), Revúca 19.5% (10.1%), Kežmarok 16.8% (8.3%), Rožňava 16.3% (9.0%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Trenčín 2.6%, Galanta 2.7%, Hlohovec 2.7%, Trnava 2.8%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone