qr kod na stranku

Zle nastavená absolventská prax

Nastavenie absolventskej praxe podľa zákona o službách zamestnanosti je veľmi zlé a priam navádza na jeho zneužívanie. Príkladom môže byť napríklad reportáž Markízy.

Pre tých čo reportáž nevideli: V tejto edícii lampárne s titulom „Dojná krava“, redaktor našiel absolventa čo si založil živnosť, spísal s miestne príslušným úradom práce zmluvy o absolventskej praxi a zamestnal veľa absolventov. Bežný a podľa zákona štandardný postup. Na rozdiel od iných prevádzkovateľov tejto praxe sa ani netváril, že absolventi niečo robia. Taktiež sa netajil tým, že od absolventov požaduje províziu za túto prax.

Najhoršie je, že takéto schémy sú známe už roky a nič sa s nimi nerobí. Príkladom môžu byť aktivačné práce, kde starostovia podobne využívali systém (reportáž Markízy je z roku 2008). Za tých pár rokov sa nepodarilo nič zmeniť, aj keď by stačilo málo.

Hlavný problém absolventskej praxe aj aktivačných práce je, že sa jedná o formu dotácie kde nie je absolútne žiadna kontrola výstupov. Jediná kontrola je na úrovni prezenčných listín alebo spísaných zmlúv. Kontrola či pred­metní ľudia niečo reálne a užitočné robia absolútne absentuje a to nielen v práci úradníkov, ale aj v samotnom nastavení systému. Keď sa náhodou niečo negatívne prevalí, riešenia sú často veľmi nešťastné.

Inštitút zamestnanosti už dlhodobo kritizuje nastavenie aktivačných prác i absolventskej praxe. Aktivačné práce navrhujeme nahradiť inkluzívnym trhom, absolventskú prax štandardnou pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, pričom počas prvých 6 mesiacov by zamest­návateľ dostával dotáciu menšiu ako 100 % nákladov na zamestnanca.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zle-nastavena-absolventska-prax