Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Podunajsko

obsahuje okresy:

mapa regiónu Podunajsko

Región sa rozkladá na juhozápade Slovenska na Podunajskej nížine (Podunajská rovina). Južná časť regiónu sa rozprestiera na najúrodnejšom území Slovenska, na Žitnom ostrove. Na severe územia do neho zasahuje Pohronská a Ipeľská pahorkatina. Uzemím preteká rieka Dunaj spolu s prítokmi Malý Dunaj, Váh, Nitra a Žitava a Hron. Južná časť regiónu sa nachádza na hranici s Maďarskou republikou. Ide o územie rovinatého charakteru, čo ho predurčuje na poľnohospodársku výrobu.Oblasť je atraktívna prírodnými hodnotami a ponúka využitie nielen na poľnohospodárske účely, ale aj na rekreáciu, turizmus a šport. Vyniká hustou riečnou sieťou so sústavou živých i mŕtvych ramien a termálnymi prameňmi. Z hľadiska ekonomickej úrovne však spadá tento región medzi oblasti s nižšími ako priemernými hodnotami ukazovateľov. Priaznivejšia je situácia v okrese Dunajská Streda a Šaľa, kde sa hodnoty pohybujú okolo priemeru. Z hľadiska produkčnej výkonnosti patrí región k podpriemerným regiónom Slovenska.

Región Podunajsko obsahuje mestá Dunajská Streda, Gabčíkovo, Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Veľký Meder a počet obcí 172.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov418 077417 455416 909419 970420 453420 838
počet nezamestnaných33 79033 73329 24726 78221 47013 696
počet dlhodobo nezamestnaných15 80916 53515 16913 58310 2785475
miera nezamestnanosti15.615.613.512.5106.4
miera nezamestnanosti ako násobok SR1.040.970.940.950.810.71
miera dlhodobej nezamestnanosti7.37.77.06.34.82.5
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR0.990.920.880.900.750.53
demografická pyramída Podunajsko 2017 demografická pyramída Podunajsko 2025

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Spišské mestá , dolné Považie , Banské mestá , Kopanice


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/podunajsko
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko