Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

ilustracny 30-grafov-o-zdravotnictve

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju. Časť grafov je priebežne aktualizovaná, časť je historická s údajmi z roku 2017. Zdrojom dát sú zväčša Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), štatistické ročenky stredného a vysokého školstva, alebo Štatistický úrad SR. Presný zdroj je uvedený pri každej tabuľke.

Dôsledkom starnutia na zdravotníctvo je, že v blízkej budúcnosti výrazne stúpne počet výkonov, ktoré budú v sektore zdravotníctva vykonávané. Rovnako aj v oblasti dlhodobej starostlivosti.

Podrobnejšie analýzy za sestry, lekárovzubárov.

Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier Počet študentiek farmácie Počet študentov zubárstva Počet študentov všeobecného lekárstva Demografický vývoj Slovenska Veková štruktúra lekárov v krajoch Veková štruktúra sestier v krajoch Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov Veková štruktúra lekárov Veková štruktúra sestier Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa Vývoj zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov bez lekárov a sestier Zdravotnícky personál Vývoj vzdelanostnej štruktúry sestier bez úplného stredného odborného vzdelania Vývoj vzdelanostnej štruktúry sestier Vekový vývoj zubných lekárov Vekový vývoj sestier Vekové rozdelenie lekárov a zubných lekárov Veková štruktúra zubných lekárov v krajoch v roku 2017 Veková štruktúra sestier v krajoch v roku 2017 Veková štruktúra lekárov, zubných lekárov a sestier v roku 2017 Štruktúra lekárov a zubných lekárov podľa zriaďovateľa a veku v roku 2017 Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov Porovnanie vekovej štruktúry sestier v krajoch v roku 2017 Porovnanie vekovej štruktúry sestier Veková štruktúra lekárov v krajoch v roku 2017 Porovnanie štruktúry zamestnancov v zdravotníctve Pôrodné asistentky rozdelené podľa veku a zriaďovateľa v roku 2017 Počet zdravotníckych pracovníkov Počet zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov podľa krajov Počet sestier podľa veku a zriaďovateľa v roku 2017 Počet pôrodných asistentiek podľa veku Porovnanie počtu lekárov na 1000 obyvateľov Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov Vekový vývoj lekárov Porovnanie vekovej štruktúry lekárov Celkový počet pracovníkov v zdravotníctve

18.11.2021 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier – Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier v roku 2019 . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentiek farmácie – V roku 2020 študovalo v jednom ročníku farmaceutických odborov okolo 500 študentov a študentiek, pričom tento počet posledné roky klesá . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentov zubárstva – Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študnentov zubnej asistencie . . .

18.02.2021 (link) : Počet študentov všeobecného lekárstva – Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. Výrazne pribúda študentov cudzej štátnej príslušnosti, títo nezostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve . . .

11.02.2021 (link) : Demografický vývoj Slovenska – Demografický vývoj na Slovensku vo vyšších vekových kategóriách . . .

10.02.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov v krajoch – Veková štruktúra lekárov v krajoch v roku 2019 . . .

09.02.2021 (link) : Veková štruktúra sestier v krajoch – Veková štruktúra sestier v krajoch v roku 2019 . . .

26.01.2021 (link) : Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov – Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra sestier – Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov – Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

Zubári Sestry v zdravotníctve Lekári

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier - 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier , Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .