qr kod na stranku

Počet študentiek farmácie

V roku 2020 študovalo v jednom ročníku farmaceutických odborov okolo 500 študentov a študentiek, pričom tento počet posledné roky klesá.

vývoj počtu študentov farmácie podľa odboru a pohlavia pocty-studentov/vyvoj-farmaceutickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-pohlavia-a-specializacie

Zdrojom údajov sú štatistické ročenky vysokého školstva od CVTI.

Počet študentiek farmaceutických odborov podľa pohlavia

rokfarmaceutický laborant mužifarmaceutický laborant ženyfarmácia mužifarmácia ženyspolu
20092017049271510
20101916851281519
20111816455287524
20121817054285527
20131919452287552
20141921155282567
20152122351279574
20162521944253541
20172520942234510
20182719941224491
20192718840223478
20202918733188437
20213118638225480
20222917936221465
20233218032213457
Priemer2419045250509

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Počet študentiek farmácie, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/studenti-farmacia, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-farmacia
ikona Farmácia

Farmácia

Ako sa mení počet a štruktúra farmaceutiek? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov farmácie?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .