Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov

Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov.

Maturitné štúdium

Vývoj počtu študentiek (a niekoľkých študentov) počas posledných desať rokov bol veľmi turbulentný. Napríklad od začiatka milénia do roku 2019 neexistoval študijný odbor zdravotnej sestry. Až od roku 2019 existuje praktická sestra. Dovtedy existoval študijný odbor zdravotnícky asistent (paradoxne v mužskom rode, aj keď 90 % študentiek boli ženy).

počet študentiek maturitných zdravotníckych odborov podľa pohlavia pocty-studentov/vyvoj-stredoskolskych-zdravotnickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-pohlavia-a-specializacie

Ak sa však pozrieme na vývoj podľa ročníkov štúdia, počet študentiek je stabilnejší, aj keď veľmi nízky.

počty študentov maturitných zdravotníckych odborov pocty-studentov/vyvoj-stredoskolskych-zdravotnickych-odborov-internych-studentov-rocnikov

Pomaturitné štúdium

Absolventi a absolventky stredoškolského štúdia s maturitou môžu ďalej pokračovať v pomaturitnom vzdelávaní. Jeho zloženie sa posledné roky výrazne menilo. Študijný odbor ošetrovateľstva sa študuje aj na vysokej škole, má ako jediný z hore uvedených aj titul bakalár, napriek tomu, že dĺžka i náročnosť pomaturitného a vysokoškolského štúdia sú podobné.

pomaturitní študenti podľa špecializácií pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie
rokzdravotnícky asistentdiplomovaná všeobecná sestrapraktická sestraošetrovateľstvospolu
200950775013091891
201077193010841948
201199311408641971
201289813608271861
201388714007991826
201474612608611733
201582810608971831
201682211108981831
20178849608201800
20188648607911741
2019368594498021678
20200497999101758
Priemer714991049051822

V štruktúre študentov je veľký rozdiel medzi interným a externým štúdiom. Na internom štúdiu prevláda ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra, na externom štúdiu pomaturitné odbory praktická sestra (resp zdravotnícky asistent) a ošetrovateľstvo.

externý pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-externych-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie interný pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-internych-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie

Bakalársky odbor ošetrovateľstvo

V študijnom odbore ošetrovateľstvo sa výrazne menila štruktúra interných a externých študentiek.

ošetrovateľstvo externe a interne pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-studentov-v-jednom-rocniku-druhu

Počet študentov v externých odboroch klesá. Obrovský nárast počtu externých študentiek bol dôsledok nových povinností sestier mať vysokoškolské vzdelanie.

pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-externych-studentov-v-jednom-rocniku-statnej-prislusnosti

Pri interných študentoch stúpa podiel študentov zo zahraničia, ktorí nezostanú pracovať v zdravotníckom systéme Slovenska.

pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-internych-studentov-v-jednom-rocniku-statnej-prislusnosti

Ako vidno z tohto prehľadu, vývoj počtu absolventiek, ktoré majú potenciál zostať v zdravotníckom systéme Slovenska, je:

  • okolo 1 000 absolventiek maturitného odboru praktická sestra (resp. zdravotnícky asistent),
  • okolo 800 absolventiek bakalárskych odborov ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra (z ktorých časť je z maturitných odborov podľa predošlého bodu),
  • (v externom systéme: okolo 900 absolventiek pomaturitnej praktickej sestry a vyše 100 absolventiek ošetrovateľstva)

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier - Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-sestry


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-sestry
ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .