qr kod na stranku

Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-24205936136300306919
25-2958929987155525671554
30-3468732800266486741474
35-39721404147640137114112887
40-44862281236748219822464613
45-49653440350546323932856790
50-54332571260416216021764780
55-59252308233311187918904223
60-6424143314578147314812938
65+230330547037071012
Spolu45315 99416 44722014 52314 74331 190

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-sestier-podla-zriadovatela, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .