Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-24246416657287294959
25-2966857923205285481471
30-3470863933287928201753
35-39791481156046141814643024
40-44813148322947285829056134
45-49492922297130261326435614
50-54282482251010209021004610
55-5932224822809188018894169
60-6420128813087135413612669
65+52272324670674906
Spolu45416 15716 61120814 49014 69831 309

https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .