qr kod na stranku

Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-24195826016346352953
25-2956903959195565751534
30-3472757829296747031532
35-39811452153345145214973030
40-44822735281755263026855502
45-49623153321537294529826197
50-5430252825588215721654723
55-59342329236310194719574320
60-6421138514067143214392845
65+22822842682684968
Spolu45916 10616 56521814 82115 03931 604

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/veky-sestier-podla-zriadovatela, doi:10.5281/zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .