qr kod na stranku

Kontinentalna Hrvatska - HR04

regióny EÚ: Chorvátsko > Chorvátsko > Kontinentalna Hrvatska


mapka Kontinentalna Hrvatska HR04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202031,8
miera nezamestnanosti20207,6
miera zamestnanosti202062,9
počet obyvateľov20202 684 363
hustota obyvateľstva201985,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203,76
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20205,34
účasť na celoživotnom vzdelávaní20203,4
miera nezamestnanosti mladých202023,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202061,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202013,6
index demografickej závislosti202031,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202084,46
demograficky strom HR04 Kontinentalna Hrvatska podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kontinentalna Hrvatska

nace_r2%
NRP3,40 %
J44,74 %
R-U38,13 %
F78,47 %
K25,62 %
O-Q256,123 %
A86,18 %
B-E273,724 %
M_N73,37 %
TOTAL1124,5100 %
L4,40 %
G-I240,621 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kontinentalna Hrvatska, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kontinentalna Hrvatska

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HR04 Kontinentalna Hrvatska demografická pyramída

ostatné: Chorvátsko, Kontinentalna Hrvatska, Jadranska Hrvatska

susedia: Del-Alfold, Регион Војводине, Del-Dunantul, Východné Slovinsko, Nyugat-Dunantul, Jadranska Hrvatska

podregióny: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kontinentalna Hrvatska - HR04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .