qr kod na stranku

Chorvátsko - HR0

regióny EÚ: Chorvátsko > Chorvátsko


mapka Chorvátsko HR0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202064
miera nezamestnanosti20217,6
miera zamestnanosti202163,4
počet obyvateľov20214 036 355
hustota obyvateľstva201972,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,68
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20216,18
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,1
miera nezamestnanosti mladých202121,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202132,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,7
index demografickej závislosti202133,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,92
demograficky strom HR0 Chorvátsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko

nace_r2%
NRP5,80 %
J46,83 %
R-U70,64 %
F127,98 %
K35,92 %
O-Q364,722 %
A113,87 %
B-E353,221 %
M_N114,97 %
TOTAL1678,2100 %
L5,50 %
G-I43926 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Chorvátsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chorvátsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HR0 Chorvátsko demografická pyramída

ostatné: Chorvátsko, Chorvátsko

susedia: Slovinsko, Zadunajsko, ЦРНА ГОРА, Србија – север, ALFOLD ES ESZAK

podregióny: Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Chorvátsko - HR0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HR0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .