qr kod na stranku

Србија - север - RS1

regióny EÚ: Srbsko > Србија – север


mapka Србија – север RS1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202157
miera nezamestnanosti20219,4
miera zamestnanosti202165,1
počet obyvateľov20213 527 198
hustota obyvateľstva2019145,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216
miera nezamestnanosti mladých202123
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202130,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,4
index demografickej závislosti202030,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,59
demograficky strom RS1 Србија – север podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Србија – север

nace_r2%
A135,19 %
B-E333,722 %
F87,56 %
G-I390,626 %
J85,86 %
K32,52 %
L3,40 %
M_N119,58 %
O-Q269,918 %
R-U71,65 %
TOTAL1529,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Србија – север, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Србија – север

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS1 Србија – север demografická pyramída

ostatné: Srbsko, Србија – југ, Србија – север

susedia: Chorvátsko, Macroregiunea patru, Србија – југ, ALFOLD ES ESZAK

podregióny: Београдски регион, Регион Војводине

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Србија - север - RS1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .